Update

Coronarichtlijnen en -updates

Op deze pagina plaatsen we de laatste updates die relevant zijn voor een groot deel van onze studenten, medewerkers en partners.

Gedetailleerde berichtgeving komt via leidinggevenden of per mail. Wageningen University & Research volgt de maatregelen geadviseerd en gecommuniceerd door het kabinet, het RIVM en de GGD en volgt het reisbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De afgelopen maanden is deze update wekelijks verschenen. Die frequentie laten we los. De update verschijnt dan zodra er actuele ontwikkelingen zijn die op het WUR Corona beleid invloed hebben. De meest actuele informatie is te vinden in het protocol (rechts op deze pagina) en in de FAQ-lijst (via button hieronder).

Informatie voor studenten over COVID-19

De FAQ-lijst geeft antwoord op vele vragen

Archief Coronarichtlijnen en -updates

Onderstaande updates worden verwerkt in de FAQ

Bekijk je de pagina op je telefoon? Scroll naar beneden voor de maatregelen die tot nader orde bij WUR gelden.

Update 22 juli 2021

Thuiswerken

Naar aanleiding van het debat in de Tweede kamer over Corona op 14 juli jl heeft het Kabinet besloten dat per 19 juli 2021 weer het advies wordt om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Dit advies wordt overgenomen voor werken bij WUR. Concreet betekent dit veelal dat kantoorwerk weer hoofdzakelijk vanuit huis gebeurt. Kijk voor de meest recente maatregelen op deze pagina met het WUR protocol.

Zelftesten

De mogelijkheid om zelftesten te bestellen (via de site: www.zelftestonderwijs.nl) komt per 1 augustus te vervallen. Hiervoor in de plaats krijgt het Hoger Onderwijs de zelftesten van de overheid/OCW ter beschikking voor verspreiding. Deze worden vanaf 1 augustus door WUR zelf verspreid. Per WUR-locatie komen hiervoor (zelfservice-)bakken. Zodra de inventarisatie is afgerond zullen we hierover bericht geven waar deze zelfservice bakken komen te staan.

Corona Update 24 juni

In de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd, die vanaf 26 juni ingaan. In deze update beschrijven we, welk effect die hebben op het werken bij WUR. Studenten ontvangen vandaag een mailing met voor hen specifieke informatie. Docenten/course coördinatoren voor periode 1 en 2 van het nieuwe academisch jaar zijn ook apart geïnformeerd over de onderwijsstart van het nieuwe academisch jaar.

Allereerst benadrukken we dat de basismaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, tot nader orde van kracht zijn: was vaak en goed je handen, houd 1,5 meter afstand van anderen, blijf thuis bij corona gerelateerde klachten en laat je dan ook testen.

1,5 meter afstand, of mondkapje

Als WUR medewerkers dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om voor ons zelf en onze collega’s en studenten veilig te werken.

 • Mondkapjes zijn niet meer verplicht bij verplaatsingen. De 1,5 meter maatregel vervalt echter nog niet. Draag daarom wel een mondkapje waar er een kans is dat er onverhoopt toch iemand binnen 1,5 m. afstand kan komen.
 • Maak gebruik van de mogelijkheid tot zelftesten, 2x per week.

Thuiswerken wordt deels op kantoor werken

Al aan het begin van de coronacrisis is voor alle gebouwen op basis van ventilatie/m2 de Maximale Corona Capaciteit (MCC) berekend. Nu deels het werken op kantoor wordt toegestaan kan die capaciteit binnen de 100% Maximale Corona Capaciteit (MCC) benut worden. Dat wil zeggen ingericht op 1,5 meter en rekening houdend met ventilatie. Leidinggevenden gaan met medewerkers in gesprek over benutting van beschikbare werkplekken kan worden ingevuld.
Regel binnen je team/groep hoe (bv op inschrijving, vaste dagen, etc).

Groepsgrootte en bijeenkomsten

Vanaf 26 juni is er geen beperking meer met betrekking tot het aantal personen dat samenkomt, zowel buiten als binnen. Binnen moet wel rekening gehouden worden met de MCC van de ruimte (en van het totale gebouw), buiten geldt de 1,5m. Reserveren van zalen of ruimtes is dus noodzakelijk, via de gebruikelijke procedures.

Voor grotere bijeenkomsten (ook buiten) geldt verder:

 • Men heeft een zitplaats op 1,5m.
 • Registratie en gezondheidscheck
 • Eén/enkele personen uit het team aanwijzen die als Corona-stewards die tijdens de bijeenkomst op naleving van regels kunnen toezien

(Afdelings) Bijeenkomsten zijn weer toegestaan, de maximale Corona capaciteit is dan bepalend voor het aantal deelnemers.

Bijeenkomsten in de buitenlucht kunnen worden aangevraagd via Servicedesk Facilities.

Laatste informatie in FAQ

De volgende update verschijnt waarschijnlijk half augustus. De corona FAQ wordt steeds geactualiseerd. Staat jouw vraag er niet bij, mail dan naar info.corona@wur.nl.

Corona update 3 juni

Vanaf 5 juni worden versoepelingen in de coronamaatregelen door de overheid doorgevoerd. Daardoor kan een stap teruggezet worden op de routekaart. Daar hoort wel de toelichting bij dat we ons nog altijd in op het hoogste risiconiveau bevinden. We zien dat de cijfers zich de goede kant op bewegen, maar we moeten voorzichtig blijven.

De versoepelingen die vanaf zaterdag gelden voor opening van restaurants, bioscopen en musea gaan we vooral in de privésfeer merken.
Op het thuiswerken heeft het geen invloed, omdat thuiswerken in deze situatie nog steeds het uitgangspunt blijft. Op het gebruik van beschikbare capaciteit krijgen onderwijs en onderzoek voorrang. Daarnaast zien we het als onze verantwoordelijkheid om verkeerstromen naar en op de campus en WUR locaties zoveel mogelijk te beperken. WUR volgt daarom het beleid van de overheid, totdat die ook deze maatregel afschaalt. 

Wat verandert er wel in ons WUR corona protocol? 

 • Groepjes/overleg van maximaal 4 personen zowel binnen als buiten zijn op 1,5 m. zonder toestemming mogelijk;
 • Cursussen en trainingen, bij voorkeur buiten de campus (om capaciteit voor het onderwijs en labwerkzaamheden te garanderen) zijn weer toegestaan met inachtneming van de coronaregels;
 • Uitbreiding van het totaal aantal aanwezigen bij promoties tot maximaal 50 personen (d.w.z. 40 bezoekers) op 1,5 meter afstand, is weer mogelijk.
 • In de bedrijfsrestaurants zijn maximaal 50 personen binnen/op het terras toegestaan. De cateraars worden gevraagd hoe zij dit willen gaan organiseren. De banqueting-verzorging in de vergaderzalen kan weer worden opgestart;
 • Relevante/essentiële externe bezoekers met een maximum van 3 personen, zijn toegestaan zonder expliciete toestemming van de directies (maximale groepsgrootte is 4 personen). Tot nu toe moest voor elke externe bezoeker toestemming van de directies worden gevraagd.
 • Het sportaanbod van Sport Centre de Bongerd wordt verder uitgebreid. Ook medewerkers kunnen weer deelnemen.

Deze veranderingen gaan in per maandag 7 juni a.s.

Wekelijkse update wordt update bij ontwikkelingen

De afgelopen maanden is deze update wekelijks verschenen. Die frequentie laten we los. De update verschijnt dan zodra er actuele ontwikkelingen zijn die op het WUR Corona beleid invloed hebben.

Corona update 27 mei

Het natte, frisse voorjaar lijkt bijna zijn einde te naderen. In de tuin hangt het groen zwaar van de regen na te druppen van de zoveelste bui. Maar: de kruiden van de lentemailing zijn ontkiemd en steken soms al zo’n 10 cm boven de grond uit. Op Together@WUR zien we al de eerste foto’s van bijvoorbeeld basilicum en Oost-Indische kers.

De versoepelingen die in de persconferentie van morgen worden aangekondigd geven het sociale leven weer wat meer ruimte. Een stap richting fase 3 van de WUR routekaart. We benadrukken dat thuiswerken nog steeds de regel is. We hopen wel dat de versoepelingen ook meer mogelijkheden bieden om elkaar als collega’s weer in kleine groepen te ontmoeten. Mocht dit zo zijn, dan vertalen we dat direct door naar ons protocol (zie kolom rechts).

Met de versoepelingen en iets ruimere reismogelijkheden is op vakantie gaan en vrij nemen gelukkig meer aantrekkelijk. Een paar dagen vrij om een musea te bezoeken, of met het gezin te genieten van een dagje uit. Of toch in eigen land op vakantie te gaan, voordat de drukte van de schoolvakanties begint. Neem langer vrij als het lukt, en stem af met collega’s wat past. Minimaal twee weken aaneengesloten vakantie is raadzaam, om mentaal en fysiek gezond te blijven en met energie te kunnen blijven werken!

Corona update 20 mei

De versoepelingen die vorige week zijn aangekondigd zijn gisteren daadwerkelijk ingegaan. Met dit wat frisse en natte voorjaarsweer stromen de terrassen niet vanzelfsprekend vol, maar we ‘kunnen weer wat’. Het wachten is nog op het moment dat de cultuursector de deuren mag openen, zodat we niet alleen onze honger naar een biertje en bitterbal, maar ook die naar kunst en theater kunnen stillen.

Fase 4 routekaart nog actueel, ondanks versoepelingen

Ook bij WUR (bijvoorbeeld op info.corona@wur.nl) komen vragen binnen of nu het één kan, ook het ander mogelijk is. Bijvoorbeeld: nu er zelftesten beschikbaar zijn, vervalt dan de regel van thuiswerken? En kunnen we weer met grotere groepen iets organiseren op de campus? Of: nu het reisverbod voor niet-urgente reizen is versoepeld, mogen studenten weer op uitwisseling en kan er weer zakelijk gereisd worden?

Op alle vragen geven we zo goed als mogelijk antwoord zodra de benodigde informatie beschikbaar is. Wij volgen het beleid van de rijksoverheid, en dat betekent (helaas) dat we ondanks de aanpassingen in de maatregelen, nog steeds te maken hebben met de restricties zoals die gelden voor fase 4 van de nationale routekaart. Zodra de overheid aangeeft dat meer versoepelingen mogelijk zijn, en we opschuiven in de routekaart, passen we direct ons beleid daarop aan.

Zelftesten

Van belang bij de huidige versoepelingen is wel dat gewerkt wordt met zelftesten. Studenten, en medewerkers die voor onderwijs of noodzakelijke werkzaamheden op een WUR locatie moeten zijn kunnen deze zelftesten gratis bestellen. Het advies (van het Outbreak Management Team) is om je 1 à 2 per week preventief te testen. Wel is er de kans dat het nog niet mogelijk is om iedere student en medewerker voldoende testen ontvangen omdat er nog onvoldoende testen beschikbaar zijn. Het verzoek aan studenten en medewerkers is daarom om te starten met één test per week.

Voorbereiding academisch jaar 2021-2022

Deze week ontvingen docenten die onderwijs geven in periode 1 een uitgebreide FAQ over de inrichting van het onderwijs bij de start academisch jaar 2021-2022. Ook huidige studenten hebben informatie ontvangen over wat zij kunnen verwachten bij start van het nieuwe academisch jaar. Voor aankomende studenten plaatsen we uiterlijk volgende week de meest actuele informatie op wur.nl.

Corona update 12 mei

In verband met Hemelvaartsdag verschijnt de update deze week een dag eerder.

De persconferentie van gisteren schetste een voorzichtig optimisme. Het is balanceren tussen ‘managen van de verwachtingen’, en het inzetten van concrete acties gebaseerd op feiten en cijfers. De vraag welke versoepelingen na deze week mogelijk zijn is dan ook nog niet beantwoord.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in de volgende update concreet aangeven wat de versoepelingen in ‘stap 2’ van het openingsscenario van de rijksoverheid voor bijvoorbeeld de WUR campusfaciliteiten betekenen. Dan pas is duidelijk óf en welke versoepelingen worden doorgevoerd.

Uitwisselingsprogramma’s en reizen

Wat wel concreet is benoemd is aandacht voor de regels met betrekking tot reizen van en naar het buitenland, nu het algemeen negatief reisadvies per 15 mei vervalt. Duidelijkheid over de ruimte die dit biedt is belangrijk voor WUR studenten die komend semester in het buitenland willen studeren en internationale studenten die naar WUR willen komen.

Wij vinden dat studenten absoluut de gelegenheid moeten hebben om aan uitwisselingsprogramma’s mee te doen. De komende tijd zal blijken in hoeverre het inderdaad mogelijk is om uitwisselingsprogramma’s doorgang te laten vinden. Studenten en docenten ontvangen daarover bericht wanneer meer bekend is.

Voor medewerkers geldt dat WUR het reisbeleid afstemt op de adviezen van Rijksoverheid. De informatie in de corona FAQ’s wordt hier zeer binnenkort op aangepast.

Perspectief voor medewerkers: WUR routekaart

De versoepelingen die nu al zijn doorgevoerd zijn nu vooral gericht op onderwijs. In het algemeen geldt dat WUR de openingsscenario’s van de rijksoverheid volgt. De vertaling daarvan naar WUR is gemaakt in een WUR routekaart. We zien dat ondanks kleine versoepelingen we nog steeds niveau 4, het hoogste risiconiveau moeten aanhouden. Thuiswerken blijft dus de norm, net als het volgen van alle basismaatregelen: afstand houden, mondkapje, testen. Pas wanneer we kunnen terugstappen naar niveau 2 – op aangeven van de overheid – wordt het weer mogelijk om terug te keren naar (meer) werken op WUR locaties. Wanneer dat gaat zijn is nu nog niet aan te geven.

Zelftesten

Medewerkers die nu al op WUR locaties werken, kunnen gratis COVID-19 zelftesten bestellen via www.zelftestonderwijs.nl (inloggen met WUR-login). Dit geldt ook voor studenten. De testen worden beschikbaar gesteld door de rijksoverheid.

Zelftesten maken het mogelijk om personen te identificeren, die wel besmet zijn met het COVID-19 virus maar (nog) geen symptomen ervaren. De testen moeten bijdragen om verspreiding van het virus in Nederland te beperken.

De test wordt niet gebruikt als ‘toegangsbewijs voor de campus’ en het gebruik ervan is strikt op vrijwillige basis. Desalniettemin raden we medewerkers die werken op WUR locaties aan om van deze gratis optie gebruik te maken.

Working@WUR

In onze interne communicatie vragen we medewerkers actief mee te denken over Working@WUR, waarin een nieuwe balans tussen remote en op locatie werken centraal staat. Dit programma is vooral gericht op een toekomstige situatie waar er geen of zeer beperkt sprake is van COVID-19 restricties,  maar maakt wel gebruik van de ervaringen die voortkomen uit het afgelopen jaar.

Corona update 6 mei

Ook deze week een korte update, in verband met de meivakantie.

Gisteren was het Bevrijdingsdag. Voor de tweede keer zonder de gebruikelijke landelijke festiviteiten, wel mét het ontsteken van het Nationaal Bevrijdingsvuur in Wageningen. De coronamaatregelen blijven voorlopig hun stempel drukken op wat kan doorgaan, en wat niet. Toch is er ook ruimte voor optimisme. De dalende trend van besmettingen en de stijging van het aantal gezette vaccinaties maken dat we voorzichtig kunnen uitkijken naar een andere situatie na de zomer.

Dat doen we ook in het onderwijs: we bereiden we ons voor op een openingsscenario van het onderwijs in het nieuwe academisch jaar waarin de 1,5 meter maatregel vervalt. Wel geldt in dit scenario een maximale groepsgrootte van 75 personen. Daarmee handelen we in lijn met het advies van ministerie van OCW en VSNU, dat door alle Nederlandse universiteiten wordt opgevolgd. Door dit ruim voor de zomer vast te leggen, is goede organisatie en voorbereiding mogelijk. Docenten en studenten ontvangen daarover zo spoedig mogelijk bericht. 

Volgende week start onderwijsperiode 6 (10 mei), en komen er weer meer studenten naar de campus doordat meer onderwijs op de campus gegeven mag worden. De verwachting is wel dat op korte termijn verdere versoepelingen nog even op zich laten wachten. We blijven de ontwikkelingen wekelijks volgen en vertalen naar wat mogelijk is op WUR locaties, zodat we ook perspectief bieden aan medewerkers in onderzoek en ondersteuning.

Corona update 29 april

Deze en volgende week is het meivakantie. Met een prachtig zonnige koningsdag deze week, genieten veel collega’s van wat welverdiende vrije dagen. Studenten gebruiken deze week om zich voor te bereiden op de examenweek als afsluiting van periode 5. Daarom deze week een korte update.

De Taskforce onderwijs gebruikt de tijd om de voorbereidingen van een tijdslijn en scenario’s af te ronden en besluiten te nemen over welk scenario ingezet wordt voor de onderwijssituatie per academisch jaar 21/22. Docenten ontvangen daarover zeer binnenkort informatie.

We zijn ook in afwachting van de verdere instructie van het ministerie van OCW en VSNU over de verstrekking van zelftesten. Daar is ten opzichte van vorige week nog geen aanvullende informatie op gekomen.

Tot slot willen we benadrukken dat we begrip hebben voor medewerkers, die stress of onrust ervaren door de langdurige onzekerheid waar we mee te maken hebben. De beperkte versoepelingen hebben met name effect op het onderwijs, maar alle andere algemene COVID-19 maatregelen blijven tot nader orde in stand. Als WUR willen we collega’s die hiervan last ondervinden een goed en zorgvuldig vangnet bieden. Dat begint vaak met een signaal aan een leidinggevende, zodat samen kan worden gekeken naar wat nodig is om ook deze periode weer door te komen.

Interne Corona updates

Thuiswerken

Onderzoek

Onderwijs

Vragen

Bekijk onze FAQs en houd regelmatig onze website in de gaten voor de meest recente updates. Meer informatie is te krijgen via info.corona@wur.nl.

Heb je nog vragen? Het RIVM heeft een informatienummer beschikbaar voor alle vragen: 0800-1351.

Informatiebronnen

Het RIVM heeft een lijst samengesteld met de meest voorkomende vragen en geeft antwoorden in het Nederlands en antwoorden in het Nederlands.

Studenten en medewerkers die terugkeren uit getroffen gebieden of van plan zijn om te reizen, worden geadviseerd om de websites van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen voor actuele informatie en advies (reizen/gezondheid). Het is niet nodig om van deze aanbevelingen af ​​te wijken.

De dynamiek van de epidemie volgt de uitbraak ook op de voet. En Johns Hopkins University brengt de dynamiek van de epidemie in kaart.