Update

Coronarichtlijnen en -updates

Op deze pagina plaatsen we de laatste updates die relevant zijn voor een groot deel van onze studenten, medewerkers en partners.

Gedetailleerde berichtgeving komt via leidinggevenden of per mail. Wageningen University & Research volgt de maatregelen geadviseerd en gecommuniceerd door het kabinet, het RIVM en de GGD en volgt het reisbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over het coronavirus staat op de Overzichtspagina

De FAQ-lijst geeft antwoord op vele vragen

Onderstaande updates worden verwerkt in de FAQ

Bekijk je de pagina op je telefoon? Scroll naar beneden voor de maatregelen die tot nader orde bij WUR gelden.

Update 26 november 2020

Vorige week organiseerde HR de WUR Vitality week 2020. Een mooi initiatief, passend bij een belangrijke onderdeel van de identiteit van WUR: saamhorigheid, ofwel: Together@WUR. Bij de salarisuitbetaling van november ontving iedere WUR-medewerker een netto bedrag van €300, een waardering namens de RvB voor ieders inzet de afgelopen maanden, en bedoeld als tegemoetkoming in mogelijke kosten die nodig zijn om het werken op afstand te ondersteunen. De reeks verhalen ‘Together@WUR in coronatijd’ sluit hierop aan, en laat iedere week een medewerker van WUR aan het woord over de manier waarop zij/hij omgaat met de situatie van thuiswerken. Deze week: onderzoeker visserijtechniek Pieke Molenaar.  

Mondkapjes per 1 december verplicht

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje in de gebouwen wettelijk verplicht. Deze maatregel is dus aanvullend op de anderhalve meter- en hygiënemaatregelen. Wat ook blijft gelden is, bij klachten: blijf thuis en laat je testen. We doen daarom een beroep op ieders verantwoordelijkheid om alert te zijn en aan de maatregelen te voldoen bij aanwezigheid op de campus.

Medezeggenschap stelt taskforce Corona in

Naast de ingestelde maatregelen en aangepaste inrichting van onderwijs en onderzoek is nu ook de rol van de medezeggenschap in de corona aanpak goed ingericht. De medezeggenschap van WUR stelde recent een adhoc CIE taskforce Corona in, die zich richt op actieve uitwisseling tussen de verschillende commissies van de WUR-Council en zorgt dat onderwerpen bij de juiste commissies terecht komen. De CIE zorgt ook voor gerichte uitwisseling met het Dagelijks Bestuur van de WUR-Council, bundelt vragen en legt deze (wekelijks) voor aan het WUR Coronateam.

Gevolgen pandemie voor Tenure Track

In een brief aan docenten heeft Arthur Mol aandacht gegeven aan het beleid van WUR ten aanzien van de gevolgen van de pandemie op de beoordelingsprocedure van Tenure Trackers. Het beleid is sinds april nauwelijks gewijzigd, maar aangezien de start van de pandemie lang geleden lijkt, is het goed deze actief te blijven benoemen. De brief is inmiddels verspreid. 

Vergoeding voor promovendi zonder arbeidsovereenkomst

De netto vergoeding van €300 is door een regeling met de fiscus toch ook mogelijk voor promovendi die zonder een arbeidsovereenkomst bij WUR (of een andere werkgever) maar wel voor een langere periode voor WUR werkzaam zijn. Wanneer zij op 1 september 2020 en ook nog steeds op peildatum 1 november 2020 aan WUR verbonden waren, ontvangen zij alsnog de eenmalige vergoeding. De betreffende promovendi worden hierover door de onderzoeksscholen geïnformeerd.

Voor en door studenten: Surf your stress-week

Afgelopen week werd de tweede editie van ‘Surf your stress’ gehouden. Een programma vol inspirerende (corona-proof) workshops, lezingen, sportactiviteiten en ontspanning. Surf your Stress biedt studenten concrete tips en hulpmiddelen die hen helpt ook de positieve kant van stress te herkennen, en met de negatieve aspecten van stress beter om te gaan. De WUR Student Council en SWU Thymos organiseerden de week, met medewerking van WUR Library en SC De Bongerd.

Update 19 november 2020

De maatregelen die twee weken geleden zijn aangescherpt, blijken hun vruchten af te werpen. In de afgelopen weken is een dalende trend ingezet met als gevolg dat er weer meer ruimte komt. Zeker in aanloop naar de feestdagen is dit een gunstige ontwikkeling. “Maar”, waarschuwde premier Rutte dinsdag in de persconferentie, “we moeten dit gedrag zien vol te houden”. Thuiswerken, zo min mogelijk reisbewegingen, thuisblijven bij klachten, het draagt allemaal bij aan minder besmettingen. Zeker in aanloop naar de decembermaand, zodat rond de feestdagen iets meer mogelijk is.

Voor ons protocol heeft de ruimte in de maatregelen een paar positieve gevolgen:

 • De groepsgrootte buiten is nu vier personen
 • De groepslessen van het Sports Centre zijn weer terug
 • Voor studieverenigingen zijn er iets meer mogelijkheden om bijeenkomsten op de campus te organiseren. De voorzitters zijn daarover inmiddels geïnformeerd.

Daarnaast blijven alle basismaatregelen van kracht. We:

 • werken en studeren zoveel mogelijk thuis
 • reizen naar buitenland alleen als het strikt noodzakelijk is
 • dragen op de campus binnen de gebouwen een mondkapje.

De komende weken kijkt de overheid naar de mogelijkheden voor de decembermaanden om “de tafel weer wat groter te maken tijden de feestdagen”. Laten we daar voorzichtig rekening mee houden, en als we plannen voor de decembermaand maken, ook bedenken hoe we (internationale) studenten en collega’s daarbij kunnen betrekken.

Update 12 november 2020

Deze week wordt gekenmerkt door het nieuws dat producenten heel voorzichtig dichterbij een vaccin komen dat ons moet beschermen tegen het COVID-19 virus. Dat is, naast de nationale dalende besmettingscijfers, een positief bericht, en hopelijk ook de opmaat naar een wat meer positieve en hoopgevende fase.

Het naleven van de strenge richtlijnen is een ingrijpende, maar tegelijk ook eenvoudige, manier om hier aan bij te dragen. We blijven iedereen binnen WUR daartoe stimuleren en faciliteren, op verschillende manieren.

Video: Hoe WUR omgaat met internationale stages en thesisonderzoek

Voor veel studenten die aan het eind van hun Masteropleiding zitten is deze tijd enorm frustrerend: de coronabeperkingen maken het hen onmogelijk de studie zoals gepland af te ronden, doordat stages en onderzoek in het buitenland niet of maar zeer beperkt mogelijk zijn. Hoe WUR daarmee omgaat, vertelt Arthur Mol in deze video:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Reizen in de kerstvakantie

Het merendeel van de collega’s zal dit jaar noodgedwongen afzien van buitenlandse reisplannen in de kerstvakantie. Vooropgesteld: heb je de mogelijkheid, neem dan wel echt vakantiedagen op, om thuis uit te rusten en misschien bij te komen van de vaak stressvolle tijden van 2020. Als WUR blijven we - in lijn met de richtlijnen van de Nederlandse overheid en ons eigen WUR reisbeleid - (verre) reizen naar het buitenland ontmoedigen, tenzij het een dringende reden heeft. 

Wanneer je toch naar het buitenland reist, wees je dan bewust van je eigen verantwoordelijkheid wat betreft de mogelijke gevolgen bij terugkeer. Dit geldt zeker voor het concept van ‘werken vanuit huis’ gecombineerd met een verblijf buiten de EU. Voor specifieke informatie over het combineren van vakantie met werken op afstand vanuit het buitenland zie de Corona FAQ’s, ‘Travelling/Staying abroad’.  

GGD testlocatie verhuist

De GGD corona testlocatie verhuist vanaf vrijdag 13 november van de locatie bij Sports Centre de Bongerd naar de Patio in Wageningen, Vadaring 7. Door deze verhuizing kan de GGD verder opschalen met het aantal testen. Bovendien is de locatie ‘winterproof’ en goed bereikbaar, zowel per auto, als voor fietsers/voetgangers. 

Aanbod advies thuiswerkplek en vervangende stoelmassages goed ontvangen

In maart werden alle stoelmassages plotseling stopgezet omdat we vanwege het Covid-19 virus thuis moeten werken. Ook voorlopig kan deze vorm van ontspanning niet worden aangeboden. Als alternatief voor de stoelmassages is aan medewerkers tijdelijk online werkplekadvies voor de thuiswerkplek aangeboden, plus de mogelijkheid om afspraken te maken met aangesloten masseurs, in ruil voor zogenaamde credits. Dit aanbod is goed ontvangen: meer dan 500 medewerkers hebben een aanvraag gedaan. Aandacht voor persoonlijke welzijn is in deze tijd essentieel. Heb je nog geen aanvraag voor een werkplekadvies of massage gedaan, maar wil je dat alsnog, kijk dan hier voor meer informatie en om je aan te melden.

‘Anderhalve meter’ koffiebekers

In mei is uit een creatieve werksessie met medewerkers het idee voortgekomen om de wegwerpkoffiebekers bij de koffieautomaten te voorzien van een speciale tekst om alert te blijven op de anderhalve meter afstand richtlijn: ‘Staying apart keeps us together’. Het Facilitair Bedrijf heeft ervoor gezorgd dat de bekers er ook echt kwamen. Het heeft even geduurd, maar vanaf 17 november zijn ze standaard te vinden bij de koffieautomaten. De ‘gewone’ bekers bewaren we voorlopig in de voorraadkasten. 

Medewerkersverhalen online

Hoe gaan onze collega’s om met het thuiswerken, wat zijn voor- en nadelen en hoe passen zij zich in hun dagelijks leven aan de situatie aan? In een reeks van persoonlijke, korte portretten krijgen we de komende weken een inkijkje in het leven van bekende en minder bekende collega’s. De reeks verschijnt vanaf vandaag op intranet, in de rubriek WUR&Corona.

Update 4 november 2020

De komende twee weken gelden landelijk extra maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen. Deze komen bovenop de al aangescherpte maatregelen, die tot half december zijn ingesteld. Want, aldus premier Rutte, “het gaat niet slecht, maar zeker ook niet goed”.   

Het onderwijs en onderzoek van WUR ondervindt niet direct gevolgen van deze extra maatregelen.

Dat is positief, en dit willen we ook graag zou houden. Let de komende twee weken daarom extra op de volgende punten

 • Loop buiten op de campus met maximaal twee personen bij elkaar
 • Werk thuis, kom alleen naar de campus als het niet anders kan
 • Werk je op de campus voor bijvoorbeeld sollicitaties, R&O of inwerken, houd je dan aan de maximum groepsgrootte van 4 personen (zie richtlijnen)
 • Maak geen onnodige reisbewegingen, zeker niet naar het buitenland
 • En vooral: zie naar elkaar om, heb begrip voor elkaar en hou vol.

Reisbeleid ongewijzigd

De landelijke maatregelen hebben geen gevolgen voor het reisbeleid, dat voor WUR al langer aangescherpt is.

Dat betekent voor medewerkers dat reizen naar oranje/rode gebieden niet zijn toegestaan, tenzij daarvoor via de reguliere aanvraagprocedure (deze loopt via de directie) toestemming voor is verleend.

Voor studenten: internationale stage en thesis mogen doorgaan wanneer het gebied groen of geel én het binnen Europa, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba is. En alleen met toestemming van de kenniseenheid. Internationale studenten mogen naar een oranje gebied binnen/buiten Europa reizen als het hun thuisland is en de veiligheidsrisico’s uitsluitend Corona-gerelateerd zijn. Ook dan is toestemming nodig

Individueel sporten bij Sportcentre de Bongerd

De groepslessen vervallen, wel is het nog steeds mogelijk om individueel te sporten. Kijk voor de meest actuele informatie op de website.

Update 29 oktober 2020

Uit de cijfers van afgelopen weken blijkt dat we goed gehoor geven aan het thuiswerken en we zien dat het dragen van mondkapjes in korte tijd vanzelfsprekend is geworden: een compliment voor zowel iedereen die thuis werkt of studeert, én voor wie juist op locatie werkt.

Nog tot december blijven de huidige maatregelen in werking, in afwachting van de effecten ervan. Deze boodschap uit de persconferentie van afgelopen dinsdag betekent voor ons, dat we voorlopig doorgaan zoals is vastgelegd in het meest actuele protocol. Het zorgvuldig naleven van de maatregelen en bewust ons gedrag daarop aanpassen staat daarbij voorop: dat is voor iedere scenario goed.

Inzet coronastewards

Een beetje hulp bij ‘wat kan of wat kan net niet’ kan soms fijn zijn. Daarom lopen er op de campus sinds kort Corona-stewards rond. Een kleine aanwijzing is dan handig, want het is vaak niet eens bewúst dat de anderhalve meter afstand niet wordt gehouden, of de looprichting niet wordt gevolgd. En als dat wel zo is, dan is vaak een kort gesprekje voldoende, over verantwoord gedrag of om duidelijkheid te geven over wat kan, en wat net niet.

Start onderwijsperiode 2

De tweede onderwijsperiode is inmiddels gestart. Met de extra inzet van de sporthal van Sports Centre De Bongerd en de ruimtes in Plus Ultra II is meer capaciteit beschikbaar om zowel goed onderwijs te geven, als de coronarichtlijnen aan te houden. Deze ruimtes blijven gedurende het hele collegejaar 20/21 beschikbaar.   

Aandacht voor nieuwe collega’s

WUR blijft ook in deze bijzondere periode nieuwe collega’s verwelkomen. Vaak is er zeker in het begin voldoende aandacht voor een goede landing. Voor (nieuwe) werknemers die uit het buitenland komen is dat extra van belang, omdat zij niet kunnen terugvallen op een sterk sociaal netwerk. Hoe worden zij bijvoorbeeld ondersteund tijdens een verplichte quarantaine periode. Het organiseren van een ‘vangnet’, zowel praktisch als persoonlijk is dan belangrijk. Wanneer bij aankomst hierover afspraken worden gemaakt, is dit voor beide partijen een goede start. Dat kan gaan over een dagelijks online contactmoment met een collega, of over het laten afleveren/doen van boodschappen of het geven van een digitale rondleiding door de nieuwe woonplaats, alles vanzelfsprekend met in acht name van de richtlijnen. 

Terugblik FAT sessie: remote werken ná corona

Tijdens de Finding Answers Together (FAT) sessie vanochtend hebben ruim 100 medewerkers in een achttal breakout sessies met elkaar gepraat over hoe het remote werken ná corona vorm kan krijgen. Onderwerpen van gesprek waren

- Wanneer remote working een optie in plaats van noodzaak is, wat is voor jou de beoogde nieuwe balans tussen on-campus werken en werken op afstand?

- Hoe kunnen we in het geval van remote werken sociale cohesie, teamvorming en kennisdeling het beste vormgeven?

De uitkomsten van de gesprekken staan binnenkort op WUR&Corona.

Update 22 oktober 2020

Nu de aangescherpte maatregelen die vorige week zijn afgekondigd om het coronavirus terug te dringen ingesteld zijn, kijken we deze week naar werken en werkzaamheden op de campus. De campus is het hart van WUR, een plaats voor ontmoeting, kennisuitwisseling en ontwikkeling, en een belangrijke plek om de ambities van WUR te realiseren. Ook in de huidige situatie kijken we vooruit en zetten we de  werkzaamheden voort om die plek te verbeteren, te versterken en te vergroenen.

Werken aan toekomst WUR campus

Volg Rens Buchwaldt, lid Raad van Bestuur, langs deze bouwactiviteiten: onderwijsgebouw Aurora, Dialogue Centre en aanleg WKO. Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Word lid van deze groepen op intranet.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

FAT sessie 29 oktober: remote werken na corona

We kunnen niet inschatten op welke termijn we zonder belemmeringen terug kunnen naar het werken en studeren op de campus. Wél kunnen we nadenken, over hoe we dat voor ons zien. Wat nemen we mee van deze periode, is het remote werken iets wat we in onze eigen werkzaamheden een plaats kunnen geven? En wat zijn de gevolgen daarvan voor het samenwerken of het indelen van je werkweek? Over deze vragen gaat de volgende Finding Answers Together – sessie op 29 oktober. Je kunt je daarvoor nog aanmelden.

Beleid mondkapjes in lab-omgevingen

Basisregel is dat mondkapjes verplicht zijn in alle WUR gebouwen, wanneer men zich verplaatst. Dat geldt ook binnen een lab-, kas-, dierverblijf- of technische ruimte. Om het werken binnen deze ruimtes op een veilige manier te laten verlopen, kan hiervan worden afgeweken. Daarvoor is een specifiek beleid opgesteld, waarin de uitzonderingen toegelicht worden. Deze zijn inmiddels met leidinggevenden gedeeld.

Studentencampagne 'Daar doen we het voor' gelanceerd

WUR-studenten zetten zich in om medestudenten te motiveren de corona-richtlijnen na te blijven leven. Zij verschijnen namens studentenverenigingen op social media en posters in de Wageningse vertaling van de landelijke campagne ‘Daar doe ik het voor’. De campagne is een initiatief van de LKvv en gefinancierd door OCS en VSNU. Met redenen als ‘Kunnen studeren in het buitenland’, en ‘Lekker kunnen sporten’ vertellen ze op een positieve manier waarom volhouden zo belangrijk is. Posters worden verspreid op de campus, in de studentenhuizen en in de stad (bibliotheek, zuilen).

Update 14 oktober 2020

Opnieuw geen goed nieuws: de coronamaatregelen worden per 14 oktober, 22u nog strenger. Hoewel het (hoger) onderwijs goeddeels op dezelfde leest geschoeid door kan gaan, krijgen we in ons werk, in ons onderwijs en onderzoek, toch te maken met de effecten van de aangekondigde maatregelen.

Door de stijging van de besmettingscijfers ziet overheid zich genoodzaakt de teugels verder aan te halen en maatregelen in te stellen die gericht zijn op het afnemen van het sociaal verkeer. Dat maakt de kans op het terugbrengen van het aantal besmettingen het grootst. De maatregelen die ons treffen gaan over groepsgrootte, sport, thuiswerken en het dragen van mondkapjes. De effecten ervan op onze organisatie hiervan zijn als volgt:

Onderwijs en onderzoek

Onderwijs in blended vorm en thesis onderzoek in labs gaan door. De groepsgrootte van 30 personen in een ruimte is voor het onderwijs niet van toepassing, waardoor bijvoorbeeld zelfstudie-mogelijkheden ongewijzigd blijven. Examens/tentamens die op de campus zijn gepland gaan daarom ook door.  

Excursies en werken op het veld met meer dan vier personen zijn toegestaan, mits aan de anderhalve meter maatregel wordt voldaan en herkenbaar als WUR activiteit, bijvoorbeeld door het dragen van WUR-shirts/hesjes. Meerdaagse excursies gaan niet door.

De catering in onderwijsgebouwen is gesloten. Take away is wel beschikbaar.

Bijeenkomsten

Voor specifieke overleggen als sollicitatiegesprekken, ontvangst nieuwe medewerkers en R&O gesprekken is het mogelijk om mensen op kantoor te treffen. Het maximaal aantal personen voor deze activiteiten is vanaf 15 oktober, vier. In andere gevallen: alleen met toestemming van de directie.

Fysieke promoties kunnen binnen de nu geldende voorwaarden doorgang vinden.

Kleinschalige, niet-onderwijs gerelateerde bijeenkomsten blijven mogelijk, met vanaf 15 oktober, een maximum van vier personen, en met in acht name van de hygiëne- en anderhalve meter maatregelen.

Het  organiseren van bijeenkomsten die studiegerelateerd zijn, blijft de komende weken toegestaan.

Thuiswerken

De oproep om thuis te blijven werken wordt bij WUR goed opgevolgd. We zien een significante afname van het aantal personen op de campus, medewerkers met een kritische functie daarvan uitgezonderd. Dat is positief en ieders bijdrage daarin wordt zeer gewaardeerd.

Mondkapjes

Mondkapjes worden verplicht, ook in het hoger onderwijs. Vooruitlopend daarop gaan wij ons vanaf morgen, 15 oktober gedragen alsof die verplichting al bestaat. Draag daarom binnen, wanneer je je verplaatst (bijvoorbeeld lopen in de gangen, naar toilet, etc.) altijd een niet-medisch mondkapje. Dit geldt voor alle WUR-gebouwen en locaties. Mondkapjes zijn verplicht voor medewerkers en worden daarom op de werkplek beschikbaar gesteld. Studenten nemen zelf een mondkapje mee naar de campus.

Sporten

Sporten via het Sports Centre de Bongerd wordt beperkt. Groepslessen waarbij de 1,5 meterregel gehandhaafd kan worden, gaan door. Van een aantal lessen en van de fitnessblokken worden de aantallen teruggebracht naar het maximum van 30 personen per ruimte. Alle lessen van studentensportverenigingen zijn tot nader order gecanceld en alle buitenlessen zijn geschrapt. Teamsporten, contactsporten en de daaraan verbonden competities via SCB zijn tot nader order niet meer toegestaan. De Sports Pub, de kleedkamers en de douches zijn gesloten.

Het dragen van mondkapjes geldt ook hier: bij het lopen door de gangen van het SCB en bij pakken en schoonmaken van materialen.

Tot slot

De aanscherpingen van de maatregelen treffen ons allemaal. Het vraagt geduld en doorzettingsvermogen en aandacht voor degenen die het in deze situatie, om welke reden dan ook, extra moeilijk hebben. Maar zoek ook ruimte voor relativering en humor: dat helpt, zeker nu we het met zijn allen  langer vol moeten blijven houden.

We benadrukken nogmaals dat ieders bijdrage om verspreiding van het virus te beperken wordt gezien, en gewaardeerd. Dank, aan alle WUR studenten en medewerkers.

Archief Coronarichtlijnen en -updates