Product

Waarderingsnormen varkenshouderij

In opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV) berekent Wageningen UR Livestock Research ieder jaar de waarderingsnormen voor de varkenshouderij. Deze berekeningen vinden plaats op basis van de Kengetallenspiegel 2012 en de KWIN-Veehouderij.

De waarderingsnormen bestaan uit een rentabiliteitsindex en een productiegetal en geven het rendement weer van technische verbeteringen op een varkenshouderijbedrijf.

Nieuw dit jaar is een andere werkwijze voor het bepalen van de biggenprijs en voerprijs. De waardering van mager vlees wordt niet meer berekend.

De berekeningen voor 2013 zijn gebaseerd op de Kengetallenspiegel 2012 en de KWIN-Veehouderij.

Waarderingsnormen varkenshouderij 2013