Wageningen Alumnibijeenkomst Regio Noord donderdag 12 november 2015

Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst Regio Noord, Healthy Ageing: levenslange gezondheid, donderdag 12 november 2015

Universiteitsfonds Wageningen* en KLV organiseren in samenwerking met de Wageningen Alumnikring regio Noord twee maal per jaar alumnibijeenkomsten. Op donderdag 12 november 2015 heeft Alumnikring Noord een lezingenbijeenkomst georganiseerd bij het Postillion Hotel in Haren. Daarbij waren circa 65 deelnemers aanwezig van divers WUR-pluimage qua studierichting en vakgebied.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

do 12 november 2015 17:00

Locatie Postillion Hotel, Emmalaan 33, 9752 KS Haren

De bijeenkomst werd voorafgegaan met een prachtige wandeling onder prima weersomstandigheden door de natuurgebieden van Haren en een historische wandeling door de plaats Haren zelf, waarbij onder andere de oude villa van Theodorus Niemeijer aan de buitenkant kon worden bewonderd. Twee locale gidsen gaven uitleg tijdens de wandeling. Met een beetje fantasie konden de deelnemers de paardentram weer zien rijden.

In het Postillion Hotel werden vervolgens de presentaties gegeven. Saskia van Gend, Project Manager van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), gaf de aftrap waarbij het thema ‘Oud(er) worden’ werd toegelicht aan de hand van statistieken. De ambitie van HANNN is het bereiken van een langer en gezonder leven, en vervolgens snel naar het onvermijdelijke einde. Dit alles te bereiken door preventie (het voorkomen) in de eerste levensfase en interventie (het ingrijpen) in de latere fase van de levensloop. Voeding speelt in beide fasen een belangrijke rol. Enkele projecten vanuit HANNN passeerden daarbij de revue als voorbeelden van activiteiten op dit gebied (zoals Lifelines en Food Circle).

Vervolgens gaf Jan Buining van Tasty Basics zijn visie weer over de rol van voeding op het welzijn van de mens. Hij vergeleek hierbij de diervoeding met de humane voeding, waarbij ontwikkelingen in de diervoeding in essentie zijn gericht op de maximale gezondheid van de dieren en de humane voeding op de maximale smaakbeleving. Het grote probleem in het huidige voedingspatroon bij mensen is de mismatch tussen wat we werkelijk eten en wat we werkelijk nodig hebben. Een overschot van koolhydraten in producten werd als voorbeeld genoemd. Dit leidt tot vele gezondheidsproblemen, die zich met name manifesteren bij de ouder wordende mens. De oplossing: meer bewegen, minder stress en goede voeding. Zijn bedrijf Tasty Basics speelt in op deze trend door de ontwikkeling van gemaksvoeding voor een gezonde leefstijl. Voeding die is gebaseerd op onder andere het vermijden van ‘moderne’ granen en veel gebruik van peulvruchten en groenten.

Bas Boekhoven van Postillion Hotels gaf een wervende uiteenzetting over de wijze hoe zijn bedrijf inspeelt op de zich snel ontwikkelende wereld, ook in de voeding. Daarbij richten zij zich onder andere op speciale voedingsprocucten die vallen onder de term ‘Brainfood’. Het idee daarachter is dat zij hun, veelal vergaderende gasten maximaal willen helpen bij hun hersenactiviteiten door uitgebalanceerde voedingsproducten. De aanwezigen konden dit ter plekke proeven en ervaren in ondermeer brownies bij de koffie en de heerlijke producten die werden geserveerd tijdens het buffet.

Na de pauze en de bewegingssessie onder de bezielende leiding van Ger-Jan Goedvriend, kwam Joep de Vries van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) aan het woord. Hij gaf een levendige en interactieve presentatie over de rol van de NOM in de ontwikkeling van bedrijvigheid in Noord Nederland. Door het stellen van veel concrete vragen, werden de toehoorders op een actieve wijze betrokken bij zijn betoog. Een van de belangrijke pijlers waarop nieuwe bedrijvigheid rust is ‘big data’, het verzamelen en beheren van heel veel gegevens, waarbij Lofar als een voorbeeld werd gegeven, maar ook het gigaproject Lifelines. Op dit gebied is Noord Nederland heel erg goed en uniek.

Als afsluiting kwam Lisette de Groot, WUR-hoogleraar Voeding van de oudere mens aan het woord. Diverse aspecten werden belicht met betrekking tot ‘Gezond oud(er) worden’. Een boeiend overzicht werd gegeven van diverse onderzoeksprojecten in relatie tot de gezondheid van ouderen. Daarbij werd onder andere ingegaan op de invulling van een gezonde leefstijl door bijvoorbeeld goede voeding, beweging, niet roken en matig alcoholgebruik. Er werd stilgestaan bij enkele belangrijke aspecten die bij ouderen een belangrijke rol spelen in voeding, met name vitamine D tekort (verhoogd risico op fracturen), vitamine B12 tekort (risico op cognitieve achteruitgang) en het verlies van spiermassa door een tekort aan eiwit. Bij dit laatste is belangrijk dat dit kan worden voorkomen door een combinatie van eiwitrijke voeding en beweging.

De presentatie van Lisette vormde een mooie afsluiting van een boeiende reeks voordrachten rond het centrale thema ‘Gezond oud(er) worden’. Als toegift gaf Ger-Jan nog een wervelende show weg met bijna onnavolgbare bewegingen op de stoel met gelijke leuningen (á la Epke Zonderland) als voorbeeld voor dagelijks te verrichten oefeningen ter verbetering van de fysieke gesteldheid van de ouderen onder ons. Menig deelnemer was het erover eens dat Ger-Jan zeker 100 jaar zal worden. Daarna kon, onder het genot van een gezond hapje en een drankje nog even gezellig worden genetwerkt tussen de deelnemers. Al met al kan er worden teruggekeken op een zeer geslaagde bijeenkomst.

Downloads

Bijeenkomsten bijwonen

Voor de bijeenkomsten van de regio Noord zijn uit de database alumni geselecteerd wonend en werkend in de noordelijkste provincies van Nederland. Wilt u uitnodigingen ontvangen voor deze kring? Stuurt u dan een e-mail naar alumni@wur.nl. Heeft u interesse in de bijeenkomst maar u woont niet in de regio? U bent van harte welkom! U kunt zich gewoon aanmelden.

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

*Per 1 september 2015 bundelen de afdeling Alumnirelaties & Fondsen van Wageningen UR, het Wageningen Universiteits Fonds en KLV hun krachten in Universiteitsfonds Wageningen.