Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst Regio Oost, Hoe nu verder met de melkveehouderij, woensdag 4 november 2015

Universiteitsfonds Wageningen* en KLV organiseren in samenwerking met de Wageningen Alumnikring regio Oost twee maal per jaar alumnibijeenkomsten. De najaarsbijeenkomst van regiokring Oost op woensdag 4 november werd gehouden bij Knowledge Transfer Centre De Marke en stond in het teken van: 'Hoe nu verder met de melkveehouderij'.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

wo 4 november 2015 17:00

Locatie De Marke
Roessinkweg 2
7255 PC Hengelo Gld.
0575 - 467 323

Thema

De melkveehouderij in Nederland staat sterk in de belangstelling. Op 1 april van dit jaar kwam er een einde aan de melkquota. Veel melkveehouders breidden hun productiecapaciteit uit om aan een groeiende wereldvraag te voldoen. Megastallen verrijzen in het landschap. Maar ondertussen zijn de melkprijzen gedaald. In Frankrijk klommen boeren deze zomer op de barricades. In ons land zijn de meningen verdeeld, maar het is duidelijk dat de sector voor een belangrijke uitdaging staat. Hoe draagt Wageningen UR bij aan de ontwikkeling van een duurzame en sterke melkveehouderij? Wat zijn de visies en strategieën van de melkveehouders?

Op de najaarsbijeenkomst van de Wageningen Alumni Regiokring Oost kwamen deze thema´s aan de orde. De bijeenkomst werd gehouden op het melkveeproefbedrijf en Knowledge Transfer Centre De Marke in Hengelo (Gld). De Marke onderzoekt een schone en rendabele melkveehouderij met als doel de milieubelasting tot een minimum te beperken en te zorgen dat Nederland aan aantrekkelijk land voor de melkveeproductie blijft. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research en Plant Research International.

Rondleiding over De Marke voorafgaand aan de bijeenkomst

Sprekers

Het thema “Hoe nu verder met de melkveehouderij” werd vanuit Wageningen UR en de praktijk in Oost Nederland belicht. Onderzoekers van Wageningen UR en De Marke gingen in op onderzoek gericht op duurzame productie systemen en een sterke sector. Twee melkveehouders in de regio gingen in op hun visie voor de toekomst van hun bedrijf.

Presentaties

Meer over de sprekers

 • Dr. Ir. Frans M. Aarts (DLO Plant Research International). Specialist op het gebied van duurzame melkveehouderijsystemen, systeeminnovaties en kringloopaanpak. Presentatie: “Wat bepaalt duurzame melkveehouderij in termen van bodembeheer en nutriënten emissie?”
 • Zwier van der Vegte (Manager WUR Melkveeproefbedrijf De Marke). Doet onderzoek naar een schone en rendabele melkveehouderij met minimale milieubelasting, bemesting- en teeltplannen, veevoeding en geïntegreerde onkruidbestrijding. Presentatie: Onderzoek naar duurzaam melken in een aantrekkelijk landschap van Oost Nederland”.
 • Jan Jonkman Eigenaar van een familiebedrijf van 35ha en 60 melkkoeien gelegen naast een Natura-2000 gebied in Salland. Jonkman koos voor een strategie in de diepte: een megastal voor 400 koeien met een bedrijfssysteem dat een natuurbeschermings-vergunning mogelijk maakte. Presentatie: “Produceren voor de internationale markt: van een traditioneel melkveebedrijf naar een intensief bedrijf met 400 melkkoeien”.
 • Gerjo Koskamp Wageningen alumnus en eigenaar van een Achterhoeks familiebedrijf van 44ha en 60 melkkoeien. Gerjo koos voor een strategie van verbreding: een multifunctioneel biologisch-dynamisch melkveebedrijf annex zorgboerderij, bio-tuinderij en boerderijwinkel. Presentatie: “Produceren voor de lokale markt: van een traditioneel melkveebedrijf naar een multifunctioneel biologisch-dynamisch melkveebedrijf annex zorgboerderij, bio-tuinderij en boerderijwinkel”.
 • Kees de Koning Manager WUR Dairy Campus Goutum (Fr), waar spelers in de sector samenkomen. Specialist in o.a smart farming, robots & sensors en precisielandbouw. Presentatie: “Smart dairy farming maakt in 2025 de megastal overbodig”.

  Programma

  Voorafgaand aan de bijeenkomst vond van 15.30 tot 17.00 uur een rondleiding over De Marke plaats. De rondleiding over het melkveeproefbedrijf is onder leiding van Zwier van der Vegte.

  17.00 - 17.30: Registratie en inloop met koffie en thee
  17.30 - 17.35: Opening en welkom door alumniwerkgroep regio Oost
  17.35 - 18.05: Spreker 1 Dr. Ir. Frans M. Aarts
  18.05 -18.45: Spreker 2 Zwier van de Vegte
  18.45 - 19.20: Maaltijd en de kans om te netwerken
  19.20 - 19.45: Spreker 3 Jan Jonkman
  19.45 - 20.10: Spreker 4 Gerjo Koskamp
  20.10 - 20.30: Spreker 5 Kees de Koning
  20.30 - 21.00:  Discussie en debat
  21.00 – 21.30: Afsluitende netwerkborrel 

  Voor de bijeenkomsten van de regio Oost zijn uit de database alumni geselecteerd wonend en werkend in Overijssel, Achterhoek, Noord- en Oost Veluwe en Zuid Drenthe. Wilt u uitnodigingen ontvangen voor deze kring, maar ontvangt u ze niet? Stuurt u dan een e-mail naar alumni@wur.nl. Heeft u interesse in de bijeenkomst maar u woont niet in de regio? U bent van harte welkom! U kunt zich gewoon aanmelden.

  *Per 1 september 2015 bundelen de afdeling Alumnirelaties & Fondsen van Wageningen UR, het Wageningen Universiteits Fonds en KLV hun krachten in Universiteitsfonds Wageningen.