Wageningen Alumnibijeenkomst regiokring Utrecht, 15 april 2013, Sociaal zijn via Social Media! Waarom zou je?

Wageningse alumni gaan zich binnenkort massaal op Twitter storten. Althans, zo leek het tijdens de borrel na afloop van de regiobijeenkomst ‘Sociaal zijn via Social Media! Waarom zou je?’ in Utrecht op 15 april.

De alumnibijeenkomst, die plaatsvond in het gebouw van het Wereld Natuur Fonds (WNF), inspireerde zelfs mensen die niks met internet hadden zich wat meer in Twitter te verdiepen.

Marlou van Campen, Social Media manager bij WNF en in 1987 afgestudeerd aan Westerse sociologie en Voorlichtingskunde in Wageningen opende de bijeenkomst. Zij vertelde hoe WNF Social Media als Facebook en Twitter succesvol inzet om in contact met de doelgroep te komen en te blijven. Vervolgens gaf Martin Kropff een presentatie over Wageningen UR.

Daarna sprak Reint-Jan Renes, universitair hoofddocent Gezondheidscommunicatie in Wageningen en lector Cross-mediale communicatie in het publieke domein bij Hogeschool Utrecht. Hij bepleitte het gebruik van Social Media om op cruciale momenten het denken te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door mensen die willen afvallen of proberen te stoppen met roken op het juiste moment motiverende berichtjes te sturen.

Renes: ‘Social Media kunnen het online en offline leven met elkaar verbinden en de dagelijkse realiteit leuker en makkelijker maken.’