Nieuws

Wageningen Campus verbindt wetenschappers, studenten en ondernemers

Gepubliceerd op
12 september 2013

Door jaarlijks tien miljoen euro in high-tech apparatuur te investeren wil Wageningen UR meer bedrijven verleiden onderzoek te komen doen op Wageningen Campus. Bovendien is het streven dat tientallen bedrijven zich op Wageningen Campus gaan vestigen; spin-offs, kleine en middelgrote bedrijven en R&D-afdelingen van grote nationale en internationale ondernemingen. Zo kunnen onderwijs, onderzoek en innovatie op Wageningen Campus naar een nog hoger plan getild worden.

De strategie van Wageningen Campus staat beschreven in het document 'Wageningen Campus Strategy - Gateway to smart food in a green world'. Tijs Breukink, lid van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, presenteerde de visie bij de officiële opening van onderwijsgebouw Orion, op 2 september 2013.

Rond high-tech apparatuur moeten nieuwe ideeën ontstaan

‘Interactie’ en ‘ontmoeten’ zijn kernwoorden in de strategie die voor Wageningen Campus is uitgedacht. Als ondernemers, studenten en onderzoekers van binnen en buiten Wageningen UR met elkaar in contact komen, dan ontstaat er synergie en een groot innovatief vermogen, zo is de gedachte. Het streven is daarom onder meer om in 2015 30% van de apparatuur geregeld te verhuren aan externe partijen. Vanaf 2020 moet zelfs 40% van de high-tech apparatuur op Wageningen Campus door externen gebruikt worden.

CAT-AgroFood maakt apparatuur beschikbaar

Het in- en extern delen van onderzoeksfaciliteiten gebeurt al enige jaren. Sinds 2011 schaft CAT-AgroFood (het door Wageningen UR opgezette Centre for Advanced Technology in Agro & Food) high-tech apparatuur aan en verhuurt deze aan onderzoekers van binnen en buiten Wageningen UR. Faciliteiten die te duur zijn voor onderzoeksgroepen om zelf aan te schaffen, staan zo toch ter beschikking van wetenschappers met verschillende achtergronden. Het ‘ontmoeten en inspireren van elkaar rondom die high-tech apparatuur’ was voor het ministerie van Economische Zaken en de provincie Gelderland in 2009 een belangrijk aspect om €18,8 miljoen toe te kennen aan CAT-AgroFood

Ruimte voor tientallen bedrijven

Om onderdak te bieden aan innovatieve bedrijfjes is het streven gebouwen te realiseren waar verscheidene ondernemers kantoorruimtes kunnen huren. Er komt een gebouw voor hele kleine bedrijven (de zogenaamde 'incubator building') en één voor wat grotere ondernemingen (de ‘corporate building’). Doordat meerdere bedrijven een gebouw en faciliteiten delen blijven niet alleen de kosten laag, ook zullen er door de interactie tussen buren nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden ontstaan. Pal naast de 'incubator' en de ‘corporate' gebouwen wordt een technohal gerealiseerd, vol onderzoeksfaciliteiten. Tevens is op Wageningen Campus ruimte gereserveerd voor grote agrifood-bedrijven die hun eigen Research & Development-faciliteiten willen vestigen.

Culturele en sportieve bijeenkomsten

De campus biedt niet alleen faciliteiten voor wetenschappelijke en zakelijke bijeenkomsten. In ontmoetingscentrum Impulse, bij Sports Centre de Bongerd en in derestaurants en cafés op de campus kunnen ook activiteiten worden georganiseerd die wetenschappers, studenten en ondernemers in een ontspannen sfeer bij elkaar brengen.

Ook ontwikkelingen elders in Food Valley

Om een goed klimaat te creëren voor toponderzoekers en innovatieve ondernemingen in de agrifood-sector is het ook van belang dat het gebied om Wageningen Campus heen verder ontwikkeld wordt. Zo draagt Wageningen UR bij aan het realiseren van het World Food Center in Ede, wordt in samenwerking met de overheid gestuurd op verbetering van de  regionale infrastructuur en bereikbaarheid, en is er de wens om nabij Wageningen Campus, in het hart van de Food Valley, een internationale school op te zetten voor de kinderen van buitenlandse onderzoekers.

Visie op Food Valley en Wageningen Campus

Plannen voor de ontwikkeling van de Food Valley tot een aantrekkelijke regio voor bedrijven en werknemers zijn in 2009 al opgetekend in de ‘Ambitieschets Food Valley 2020’. Sindsdien is er veel gebeurd. Stoas Vilentum Hogeschool Wageningen, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) en de R&D-afdeling van FrieslandCampina vestigden zich op of pal naast Wageningen Campus. Wageningen UR heeft contact met meerdere bedrijven die kantoren willen openen op de campus.