Nieuws

Wageningen UR Glastuinbouw verkent nieuwe afzetkanalen voor kennis

Gepubliceerd op
18 september 2013

“Maak kennis met Wageningen!” Dit staat als wervende leus bij de borden WAGENINGEN aan de gemeentegrens. Sinds jaren doen wetenschappers bij de universiteit en de DLO-instituten onderzoek om nieuwe kennis te ontwikkelen. Bij verschillende onderdelen van Wageningen UR is kennis aanwezig over hoe planten groeien en gewassen optimaal produceren. Wageningen UR Glastuinbouw is steeds op zoek naar de beste manier om deze kennis aan de gebruiker over te brengen.

Wat de Glastuinbouw-sector speciaal maakt, is de grote mate van beheersing van de teeltomstandigheden die het telen in kassen mogelijk maakt: water, voedingsstoffen, licht, CO2, temperatuur luchtvochtigheid, gewasmanagement, enz. Die beheersing vraagt hoge investeringen, maar levert potentieel ook veel meer op dan bijvoorbeeld de akkerbouw. Niet alleen in ruwe kilo’s productie, maar ook door de grotere planbaarheid van productkwaliteit en aflevermoment. Het optimaliseren van het samenspel van al die verschillende teeltfactoren vereist veel kennis en ervaring. Doordat het weer veranderlijk is, de eigenschappen van gewassen niet helemaal constant zijn en ook de markt fluctueert, bestaat er niet zomaar een optimaal teeltrecept: het blijft puzzelen!

Kennis in rekenmodellen

Traditioneel leverde Wageningen UR Glastuinbouw kennis vooral in de vorm van rapporten, demonstraties en lezingen. Echter door de complexiteit van al die factoren is in de praktijk de stap van ‘begrijpen hoe iets werkt’ naar ‘weten wat je moet doen’ erg groot. Daarom experimenteert Wageningen UR Glastuinbouw met het beschikbaar stellen van kennis in de vorm van rekenmodellen. Als je die laat rekenen aan actuele gegevens van bedrijven, dan zijn de resultaten meer van toepassing op de eigen situatie en ook toegankelijker dan algemene kennis in een rapport.

Met verschillende partijen wordt momenteel samengewerkt om praktisch bruikbare formules te ontwikkelen voor deze nieuwe manier van kennisontsluiting.