Nieuws

Wageningen UR Livestock Research is opsteller rapporten onverdoofd slachten

Gepubliceerd op
17 juni 2011

Erratum: Wageningen UR Livestock Research is opsteller rapporten onverdoofd slachten

In de media-aandacht voor de discussies rondom ritueel slachten worden de rapporten die een onderbouwende bijdrage aan de discussie leveren met enige regelmaat toegeschreven aan Wageningen Universiteit. Dat is niet juist. De rapporten zijn opgesteld door onderzoekers van het instituut Wageningen UR. Livestock Research Wageningen UR. Livestock Research is een van de negen binnen stichting DLO ondergebrachte, op toepassing en markt georiƫnteerde onderzoeksinstituten van Wageningen UR.

Wageningen University, vormt samen DLO en hogeschool Van Hall Larenstein Wageningen UR, maar er zijn geen medewerkers van de universiteit bij dit onderzoek betrokken. Ook bij het grote vierjarige onderzoeksproject van de EU over het onderwerp, DIALREL, is Wageningen UR Livestock Research betrokken en niet Wageningen University.

Met klem wordt erop aangedrongen om bij vervolgpubliciteit over dit onderwerp de rapporten aan de juiste organisatie toe te schrijven.