Nieuws

Wageningen UR betrokken bij alle vijf inzendingen voor Delta Water Award

Gepubliceerd op
6 juni 2011

Deltacommissaris en juryvoorzitter Wim Kuijken heeft de vijf inzendingen die meedingen naar de Delta Water Award bekendgemaakt. Wageningen UR is betrokken bij alle vijf genomineerde projectplannen.

Deltacommissaris en Delta Water Award-juryvoorzitter Wim Kuijken met de teamcaptains van de vijf genomineerde teams.
Deltacommissaris en Delta Water Award-juryvoorzitter Wim Kuijken met de teamcaptains van de vijf genomineerde teams.

'Kom met een innovatief en duurzaam idee dat de economische kracht van de Zuidwestelijke Delta versterkt.’ Dat was de boodschap waarmee de jury begin april jonge talenten van ingenieursbureaus, universiteiten en hogescholen uitdaagde. Zij leverden in korte tijd spannende en veelzijdige projectplannen op voor de tweede Delta Water Award: van een ‘balance island’ voor de kust (om zoet en zout water in evenwicht te brengen) tot de creatie van een virtuele iDelta waarin toeristen digitaal door de delta kunnen reizen. De vijf genomineerde teams mogen nu verder strijden om de hoofdprijs die in april 2012 wordt uitgereikt.

‘Plannen sterker maken’

Deltacommissaris en juryvoorzitter Wim Kuijken is blij met de inzet en ideeënkracht van de jonge generatie professionals. ‘In de fase die nu aanbreekt, zullen wij de teams actief blijven volgen en ook met ze sparren om de plannen sterker te maken.’

Vier thema's

Bij de start van de competitie maakte de jury bekend bijzonder geïnteresseerd te zijn in de thema’s ‘Water voor landbouw en aquacultuur’, ‘Gebiedsontwikkeling aan de kust’, ‘Havens en logistiek’ en ‘Duurzame energie’. De integraliteit van de plannen is een belangrijk criterium bij de beoordeling door de jury. De plannen moeten ook bijdragen aan een economisch vitale, ecologisch veerkrachtige en klimaatbestendige, veilige Zuidwestelijke Delta (Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant). De vijf genomineerde voorstellen passen allemaal binnen deze thema’s.

De genomineerde projectplannen zijn:

 • Balance Island:
  het geleidelijker maken van het zoet-zoutgradiënt door de aanleg van een bufferzone aan de zeewaartse kant van de Haringvlietdam.
  Team: GrontMij/IMARES
 • De KREEK teRUG:
  de versterkte werking van kreekruggen kan leiden tot het beter benutten van zoet water en de versterking van de landbouw, landschapsinrichting en het multifunctioneel landgebruik.
  Team: Deltares/IMARES
 • Welvarend Westerschelde:
  het ontwikkelen van een toolbox om de haven te versterken en tegelijkertijd de natuur een positieve impuls te geven.
  Team: Royal Haskoning/Wageningen University
 • Wind 4 Water:
  Reverse Osmosissysteem biedt een oplossing voor het toenemende probleem van verzilting. Het systeem zorgt ervoor dat iedere agrarische waterverbruiker zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn watervoorziening.
  Team: Wageningen University/TU Delft
 • Zuiverend landschap van overvloed:
  fosfaatwinning en recycling moeten leiden tot een stabieler ecosysteem waarin blauwalgen geen kans meer krijgen. Tegelijkertijd biedt dit project antwoord op de schaarste aan fosfaat die in de toekomst is te verwachten. Team: Infram/BVR/IMARES

» Bekijk de vijf genomineerde projectvoorstellen

Bron: www.deltacommissaris.nl