Nieuws

Wageningen UR onderzoekt de effecten van ‘Expeditie Lekker Fit!’

Gepubliceerd op
11 maart 2013

In gemeente Woudrichem zijn zes basisscholen gestart met het programma ‘Expeditie Lekker Fit!’. Wageningen UR onderzoekt de effecten van het lesprogramma op de basisschoolleerlingen, waarbij gekeken wordt naar het eet- en beweeggedrag en gedragsfactoren die van belang zijn voor het aanleren van gezond en bewuste leefstijl.

Gezonde leefstijl

Het programma Expeditie Lekker Fit! is een samenwerkingsverband van zes basisscholen, de gemeente Woudrichem, GGD West-Brabant en HAK Groente-Instituut. Ruim 800 kinderen nemen deel aan de Expeditie. Het programma wordt gedurende 3 jaar aangeboden aan kinderen van groep 1 t/m 8. Het doel is om leerlingen in het basisonderwijs te motiveren een gezond en verantwoord voedingspatroon te volgen en hen te stimuleren om meer te bewegen. De deelnemende partijen beogen hiermee het percentage overgewicht van 13% te stabiliseren of zo mogelijk te reduceren.

Effectmeting

Wageningen University gaat onderzoeken of de activiteiten tijdens de projectperiode van circa 1,5 maand ook daadwerkelijk een positief effect hebben op de leerlingen. De effectmeting  wordt uitgevoerd onder de basisschoolleerlingen van groep 5-8. ‘We gaan kijken naar de waardering van het programma, welke activiteiten zijn uitgevoerd en de effecten van het programma op het eet- en beweeggedrag van de leerlingen. Maar ook naar factoren zoals kennis, houding en intentie die van belang zijn voor het aanleren van een gezonde eet- en beweeggedrag”, zegt onderzoekster Marieke Battjes-Fries van Wageningen University werkzaam bij de Academische werkplaats AGORA. De resultaten van de evaluatie van het eerste schooljaar worden verwacht in september 2013. 

Expeditie Lekker Fit!

De expeditie bestaat uit het lespakket Lekker Fit! voor groep 1 t/m 8 op de basisschool en heeft een preventief doel. Kinderen leren op een speelse manier alles over gezond eten en bewegen en ze worden zich bewust van de keuzes die ze hierbij maken.

De leerkrachten en leerlingen van de gemeente Woudrichem zijn 4 maart aan de slag gegaan met de vernieuwde lesmethode. Tijdens het programma gaan de leerlingen uit de bovenbouw daarnaast ook op onderzoek in de supermarkt onder begeleiding van een diëtiste, worden thuis opdrachten met de ouders uitgevoerd en wordt een kookworkshop gehouden. Op 16 april wordt het eerste jaar van Expeditie Lekker Fit! afgesloten met de Gezonde Quiz, een sportief en leerzaam evenement