Project

Wageningen Universiteit in de Werkplaats

Een werkplaats is een omgeving voor samenwerking en kennisoverdracht. Het is een ontmoetingsplaats van studenten, docenten, onderzoekers, bestuurders, ondernemers, burgers en belangengroepen. Dit kan een fysieke plek zijn zoals een gebouw of werkruimte, maar dat hoeft niet.

Een werkplaats houdt zich bezig met vraagstukken in een bepaald gebied. Studenten, docenten en onderzoekers die deelnemen aan de Werkplaats hebben intensief contact met de actoren in dat gebied. Een werkplaats bouwt een eigen programma op waarbinnen meerdere projecten uitgevoerd kunnen worden. De vraag naar kennis of oplossingsrichtingen voor problemen komt uit de regio. Dat betekent niet dat vragen kant en klaar liggen te wachten: probleemdefinitie en vraagarticulatie zijn vaak (een leerzaam) onderdeel van de opdracht.

Concrete projecten vormen de basis voor kennisontwikkeling. De ervaringen die op een bepaalde plek worden opgedaan worden omgezet in overdraagbare kennis, die getoetst of toegepast kan worden in andere regio’s. Reflectie op proces en product is daarom een belangrijk onderdeel van de projecten. Het gebied participeert actief door deelname aan projecten en het ter beschikking stellen van middelen: geld, faciliteiten of personele inzet.

Samenwerking en kennisoverdracht tussen onderwijsinstellingen kan in werkplaatsen op verschillende manieren worden gerealiseerd.

1. Samenwerking tussen studenten

Studenten van verschillende onderwijsinstellingen werken in gemengde groepen aan hetzelfde vraagstuk. De kracht van deze werkvorm is dat Wageningse studenten hun kennis in gesprekken, in presentaties en op papier rechtstreeks overdragen op andere studenten, daar ook direct feedback op krijgen en kunnen profiteren van de kennis van andere studenten. Dit kan in de vorm van een workshop van een dag, maar ook in een project van meerdere werken.

2. Vraag en antwoord van studenten

WU-studenten beschikken over theoretische inzichten die HBO’ers of MBO’ers goed kunnen gebruiken voor hun eigen opleiding. Anderzijds hebben HBO’ers en MBO’ers kennis die WU-studenten van pas kan komen bij onderzoeksopdrachten. Studenten kunnen een vraag voorleggen aan studenten van een andere instelling en vervolgens zelf bijdragen aan de beantwoording.

3. Inzet docenten en onderzoekers

Studenten kunnen leren van docenten en onderzoekers van andere instellingen. Door binnen een werkplaats een ‘poule’ van docenten en onderzoekers op te bouwen, kunnen studenten met specifieke vragen terecht bij de juiste persoon, onafhankelijk van de onderwijsinstelling.

4. Opeenvolging van projecten

In deze werkvorm wordt binnen een werkplaats telkens het stokje doorgegeven. Studenten van één van de onderwijsinstellingen zetten een eerste stap in de beantwoording van een gecompliceerd regionaal vraagstuk. Hun resultaten dienen als basis voor studenten van een andere instelling, die een ander aspect of een vervolgstap behandelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de werkplaatsen Veenkoloniën en Sint Pancras.

In het project wordt samengewerkt met de volgende 4 werkplaatsen:

Noord-Holland-Noord

Thema’s zijn: Dorpsontwikkeling, Participatie in planvorming, Vernieuwing provinciaal plattelandsbeleid.
Onderwijspartners zijn: Clusius College, InHolland Delft, VHL Leeuwarden, Wageningen Universiteit

Overige partners zijn: Provincie Noord-Holland, gemeente Langedijk, Primo-NH, IPC Groene ruimte.

Twente

Thema’s zijn: regionale Voedselketens, Stadsranden, Duurzame energie en platteland, grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap, Rural communities  en gebiedsontwikkeling.
Onderwijspartners zijn: AOC-Oost, VHL Leeuwarden, CAH Dronten, Stoas Hogeschool, Wageningen Universiteit, Saxion Hogeschool en Universiteit van Twente.

Overige partners zijn: Provincie Overijssel. Gemeenten: Borne, Wierden, Almelo, Enschede, Hengelo, Twenterand, Hellendoorn, Rijssen/Holten, Hof van Twente en Haaksbergen. Waterschap: Regge/Dinkel.

Veenkoloniën

Thema’s zijn: Agribusiness, Landschap, Infrastructuur, Toerisme, Wonen, Sociaal-economische vernieuwing en Regio’s verbinden.
Onderwijspartners zijn: AOC-Terra, Hanze Hogeschool, RU Groningen,  Stenden Hogeschool, VHL Velp/Leeuwarden, Wageningen Universiteit.

Overige partners zijn: Provincies Groningen en Drenthe. Gemeenten: Emmen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde. Waterschappen: Hunze en Aa’s en Velt en Vecht.

Zeeland

Thema’s zijn: Aquacultuur, Bevolkingskrimp, Ondernemerschap en landschap.
Onderwijspartners zijn: Stoas Hogeschool, VHL, Wageningen Universiteit, Hogeschool Zeeland, ROC Westerschelde, ROC Zeeland, INHolland, Prinsetuin College, AOC Holland College. 

Overige partners zijn: Gemeenten Borsele en Noord-Beveland, IVN Zeeland en diverse ondernemers.

Vanuit het WURKS-project wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van het GKC-programma Regionale transitie. De projectleider en projectmedewerker zijn lid van dit programma. Het programma is belangrijk voor het tot stand komen van contacten met andere onderwijsinstellingen en de praktijk.