Nieuws

Wageningen University benoemt drie hoogleraren bodemkunde

Gepubliceerd op
23 augustus 2012

Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, heeft drie bodemkundigen benoemd tot gewoon hoogleraar.

Prof.dr. Rob Comans wordt hoogleraar Bodemchemie; prof.dr. Coen Ritsema gaat de leerstoel Bodemfysica en landgebruik bekleden; en dr. Jakob Wallinga wordt hoogleraar Bodemgeografie en landschap.

Alle drie hoogleraren worden leerstoelhouder van  de gelijknamige leerstoelgroepen binnen het departement Omgevingswetenschappen van Wageningen University.

Rob Comans (1960) is thans nog werkzaam bij het Energiecentrum Nederland (ECN). Ook is hij buitengewoon hoogleraar aan Wageningen University. Zijn benoeming gaat in op 1 oktober 2012. Hij gaat dan de leerstoelgroep Soil Chemistry and Chemical Soil Quality leiden.

Coen Ritsema (1958) werkt nu als senior-onderzoeker bij Alterra, onderdeel van Wageningen UR, en is tevens buitengewoon hoogleraar aan Wageningen University. Hij treedt aan per 1 september 2012 als leider van de nieuwe leerstoelgroep Soil Physics and Land management.

Jakob Wallinga (1973) is momenteel universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft en  directeur van het door hem zelf opgericht Netherlands Centre for Luminescence dating (NCL). Hij begint op 1 november 2012 als leider van de nieuwe leerstoelgroep Soil Geography and Landscape.

De sectie Bodem van Wageningen University bestaat uit vier leerstoelgroepen:
  • Soil Geography and Landscape (voorheen Land Dynamics),
  • Soil Physics and Land Management (samenvoeging van Land Degradation and Development en Soil Physics, Ecohydrology and Groundwater Management)
  • Soil Chemistry and Chemical Soil Quality,
  • Soil Biology and Biological Soil Quality.