Op de foto van links naar rechts: Jelle Hordijk (bestuurslid Morgen), Fennet van de Wetering (WUR), Nadia Verdeyen (HU), Anjelle Rademakers (projectmedewerker SustainaBul)

Nieuws

Wageningen University de duurzaamste

Gepubliceerd op
9 oktober 2013

Op de Dag van de Duurzaamheid presenteert Wageningen University de zoektocht naar de Green Man, de verpersoonlijking van ons duurzaamheidsbeleid. Hij onderzocht of Wageningen University in de praktijk brengt wat het belooft. Wageningen University ontving dit jaar de SustainaBul Award 2013, de jaarlijkse ranglijst die universiteiten en hogescholen test op het gebied van duurzaamheid en transparantie.

De Green Man ging op onderzoek uit. Doet Wageningen University in de praktijk wat het belooft?


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Practice what you preach

Onder dit motto brengen studentenorganisatie Morgen en de organisatie Rank a Brand jaarlijks  het duurzaamheidsbeleid van de Nederlandse universiteiten en hogescholen in kaart. Alle deelnemende onderwijsinstellingen hebben in de afgelopen weken een online vragenlijst ingevuld waarin zij hebben moeten aantonen hoe zij presteren op thema's als integratie van duurzaamheid in het onderwijs, algemeen milieubeleid, klimaatbeleid, CO2-uitstoot, duurzaam inkopen, duurzame investeringen en beleggingen, waterverbruik, duurzaamheid van het eten in de kantine en de betrokkenheid van staf en studenten.


Verbeterpunten

Op een aantal punten scoorde Wageningen University maar liefst 100%, verbeterpunten lijken voornamelijk te liggen bij waterverbruik en duurzaamheid van het eten. Met de SustainaBul wordt het voor studenten en beleidsmakers inzichtelijk wie koplopers van duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs zijn. Wageningen University heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, niet alleen in haar onderzoek als onderwerp, maar ook in het eigen beleid.

Betrokkenheid

Volgens coördinator Fennet van de Wetering is de eerste prijs een mooie waardering voor de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet, met onder meer Green office Wageningen. ‘Maar nog belangrijker dan de eerste prijs is het feit dat we met alle instellingen de stappen naar duurzaamheid gemaakt hebben’, aldus Van de Wetering. 'Een sterk punt van Wageningen is de interne betrokkenheid van mensen, zowel bij medewerkers als bij studenten. Vooral de studenten, die de nieuwe generatie vormen, zijn essentieel voor samenwerking op het gebied van duurzaamheid'.