Wageningen World over de suzuki-fruitvlieg

Wageningen World over de suzuki-fruitvlieg

Een kleine fruitvlieg vormt een grote bedreiging: de suzuki-fruitvlieg beschadigt in grote mate de oogst van Nederlandse telers. Wageningen UR doet onderzoek naar het insect, en bekijkt welke mogelijkheden er zijn om de schade zoveel mogelijk te beperken. Lees hierover het artikel in Wageningen World.

Lees het artikel:

'Zoeken naar de zwakke plek van suzuki' Wageningen World 2015 uitgave 2