Nieuws

Wageningen World over strijd tegen verwoestijning

Gepubliceerd op
8 maart 2013

Bodems kunnen zo erg aangetast worden, dat er niks meer wil groeien. Die verwoestijning kan allerlei oorzaken hebben: water- en winderosie, verzilting, overbegrazing, droogte, bosbranden. Iedere oorzaak vergt weer een andere maatregel om het tij te keren. Samen met partijen van over de hele wereld, werkt Wageningen UR aan oplossingen. In Wageningen World, het kwartaalblad van Wageningen UR voor alumni en relaties, wordt uitgebreid aandacht besteed aan dit onderzoek.

De belangrijkste les van het wereldwijde onderzoek om verwoestijning te stoppen is dat het voorkomen van bodemaantasting altijd goedkoper is dan gedegradeerde gronden (en daarmee hele ecosystemen) te herstellen. "Als de degradatie al gaande is, is het verstandiger de beschikbare budgetten te besteden om de randen van een probleemgebied te stabiliseren dan om de kern te herstellen", zo tekent wageningen World op.

Olieramp, eiwitten en het varkensgenoom

Naast het verhaal over "dorre bodems", staan in de nieuwe Wageningen World onder andere uitgebreide verhalen over de ecologische gevolgen van het gebruik van dispergeermiddelen bij de olieramp in de Golf van Mexico enkele jaren geleden, de zoektocht naar alternatieve eiwitbronnen en een interview met de Wageningse hoogleraar Fokkerij en genetica die het wereldwijde onderzoek naar het varkensgenoom leidde, Martien Groenen.

Het tijdschrift wordt in de week van 11 maart bezorgd bij alumni en relaties. Een bladerbare PDF-versie van Wageningen World is eveneens beschikbaar.