Nieuws

Wageningen ondertekent actieplan voor topsporters

Gepubliceerd op
2 oktober 2013

Wageningen University heeft op 30 september samen met 21 andere onderwijsinstellingen samen met NOC*NSF het Actieplan FLOT ondertekend. FLOT staat voor Flexibel Onderwijs en Topsport.Het actieplan moet het makkelijker maken voor studerende topsporters om hun sportieve en wetenschappelijke carrière te combineren.

In het Actieplan worden drie doelstellingen afgesproken:
  • competentiegerichte studiekeuze; een topsporter moet een studie kunnen doen in een richting die past bij zijn of haar interesses en competenties. Vrije studiekeuze en aandacht voor topsportcompetenties voorkomen uitval en een te grote vertraging en stimuleren daarnaast ook de topsportprestaties.
  • flexibel onderwijs; een topsporter moet flexibel onderwijs kunnen volgen om het onderwijs zo te combineren met trainingen en wedstrijden.
  • financiële haalbaarheid; En een topsporter moet financieel in staat gesteld worden om zijn/haar sport te beoefenen zonder disproportionele meerkosten

Mening paralympisch skister Anna Jochemsen

Paralympisch skister Anna Jochemsen is blij met de ondertekening van het actieplan. Sinds februari dit jaar combineert zij haar studie Nutricion & Health met de voorbereidingen op de Paralympics in Sotsji in 2014.

“Voor mij is het moeilijk om tentamens te doen in de vastgestelde tentamenperiodes. Ik train veel in het buitenland, vanaf half augustus in Nieuw-Zeeland en nu in Zwitserland. Tot februari 2014 kan ik dus geen tentamens maken. Gelukkig gaan sommige docenten in mijn geval daar flexibel mee om.

Financiële hulp is voor mij ook welkom. Er is wel een fonds Financiële Ondersteuning Studenten (FOS) voor bestuursleden of voor topsporters, maar dat geldt alleen als je ook studiefinanciering krijgt. Ik kwam pas na vijf jaar studie in het Nederlands team en kom niet in aanmerking voor dit fonds.

Wageningen was altijd vrij kleinschalig en redelijk flexibel. Ik heb ervaren dat studentenadviseurs en docenten wel met mij meedachten. Ik mag bijvoorbeeld 2 jaar langer dan de vastgestelde 10 jaar over mijn studie doen. Maar zeker nu er steeds meer studenten komen, is het goed dat er met dit actieplan FLOT meer vaste afspraken komen om topsport en studie te combineren.”

Resource berichtte over kwalificatie Anna Jochemsen voor Sotsji