Nieuws

Wandelaars vinden het vaak te druk in het groen

Gepubliceerd op
5 juli 2012

Mensen zoeken groengebieden voor een belangrijk deel op vanwege de rust. Als deze rust in het gedrang komt, dan passen ze hun gedrag daarop aan. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan in verband met (verwachte) drukte frequent thuis te blijven of ergens anders heen te gaan.

Feitelijke en ervaren drukte

wandelaars

In experimenteel onderzoek onder ruim 1600 Nederlanders van 18 jaar en ouder is gekeken naar de relatie tussen het aantal medebezoekers, de ervaren drukte en de aantrekkelijkheid van het groen als wandelgebied. De onderlinge relaties bleken sterk en weinig afhankelijk van het motief waarmee men ging recreëren. Bij rust als motief was de druktebeleving slechts iets gevoeliger voor het aantal medebezoekers en was deze beleving van iets grotere invloed op de aantrekkelijkheid. Ook het type groengebied (bos, park, uiterwaard) had weinig invloed op de relaties.

Ervaren drukte in woonomgeving

Mensen uit de Randstad gaan aanzienlijk minder vaak wandelen in een groene omgeving dan mensen die elders wonen. Maar ze hebben, als ze gaan wandelen, niet vaker last van drukte. In totaal rapporteert zo’n 45% van de wandelaars het gedrag frequent aan te passen op grond van ter plekke geconstateerde of verwachte drukte. Daar bovenop geeft 36% van de wandelaars aan frequent gedurende een wandeling desondanks (veel) hinder te ondervinden van drukte. Last van drukte lijkt daarmee overal in Nederland een veel voorkomend fenomeen.

Download