Wat doet voedsel met ons immuunsysteem?

Project

Wat doet voedsel met ons immuunsysteem?

Het functioneren van ons immuunsysteem kan worden beïnvloed door wat we eten.

Bij een voedselallergie is bijvoorbeeld duidelijk sprake van een ongewenste afweerreactie op een bepaalde voedingsstof. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat er in ons voedsel ook  stoffen voorkomen die een positieve invloed hebben op de immuunwerking. Welke stoffen dat zijn probeert men met het IMMUNO-ARRAY project te achterhalen. Niet alleen door de stoffen te onderzoeken waarvan effect wordt verwacht maar door zoveel mogelijk stoffen in wisselende samenstellingen onder de loep te nemen, zodat interacties waargenomen en geanalyseerd kunnen worden.  

Door effectieve vaccinatieprogramma’s zijn klassieke infectieziekten de laatste jaren enorm teruggedrongen. Daarentegen is er een toename te constateren van het aantal auto-immuunziekten en allergieën. Dat zijn ziekten waarbij het immuunsysteem zich vergist zoals psoriasis, astma en de ziekte van Crohn. Het reageert defensief op lichaamseigen componenten of op onschuldige stoffen uit onze leefomgeving. Daarnaast speelt het immuunsysteem een rol bij onder andere darmgezondheid en de gevolgen van overgewicht. Maar ook bij allerlei aandoeningen waarbij ontstekingen een rol spelen zoals hart- en vaatziekten, en Alzheimer.

Genexpressie

Het immuno-arrayonderzoek richt de groothoeklens op de reactie die genen in cellen uit het immuunsysteem geven als zij in contact gebracht worden met een bepaalde stof. Op een glazen plaatje worden 24.000 genen tegelijkertijd met een drupje (voeding)stof of hormoon in aanraking gebracht om te zien wat hun reactie is.  Wanneer zij activiteit laten zien (genexpressie) is dit een reden voor nader onderzoek. De genexpressie  kan met deze methode in veel grotere aantallen dan voorheen worden bekeken. Ook is het makkelijker geworden om niet alleen zuivere stoffen waarvan effect wordt verwacht te onderzoeken maar ook stoffen in wisselende samenstelling zoals die in ons dagelijkse eten voorkomen. Het gaat hierbij om de totale reactie. Zo wordt het mogelijk om van bepaalde voedingsmiddelen te bepalen wat hun invloed is op het immuunsysteem.

Minder dierproeven

Projectleider Harry Wichers vertelt dat de samenwerking met de Kasetsart University gestoeld is op een gezamenlijke interesse voor allergieën. “De array-methode is niet door ons bedacht maar onze toepassing is wel uniek. De voordelen ten opzichte van eerdere onderzoeksmethoden zijn dat het minder tijdrovend en kostbaar is en dat er minder dierproeven nodig zijn. Maar het grootste voordeel is dat er een grootschaliger en complexer meting mogelijk is waardoor je ‘verrast’ kan worden door effecten waarnaar je niet op zoek was.”

Gezondheidsclaims

Naar verwachting zal Immuno-Array in de toekomst de gezondheidsclaims van bepaalde voedselproducten op ons immuunsysteem snel in kaart kunnen brengen. Daarnaast kan het onderzoek patiënten die lijden aan auto-immuunziekten in een keer een analyse geven van de effecten van bepaalde voedingsmiddelen of medicijnen.