Project

Wat doet voedsel met ons immuunsysteem?

Het functioneren van ons immuunsysteem kan worden beïnvloed door wat we eten. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er in ons voedsel stoffen voorkomen die een positieve invloed hebben op de werking van dat immuunsysteem. Welke stoffen dat zijn, probeert Wageningen Food & Biobased Research in samenwerking met anderen, te achterhalen in het IMMUNO-ARRAY-project.

Door effectieve vaccinatieprogramma’s zijn klassieke infectieziekten de laatste jaren enorm teruggedrongen. Daarentegen is er een toename te constateren van het aantal auto-immuunziekten en allergieën. Dat zijn ziekten waarbij het immuunsysteem zich vergist, zoals psoriasis, astma en de ziekte van Crohn. Het reageert defensief op lichaamseigen componenten of op onschuldige stoffen uit onze leefomgeving. Ook speelt het immuunsysteem een rol bij onder andere darmgezondheid en de gevolgen van overgewicht. Maar ook bij allerlei aandoeningen waarbij ontstekingen een rol spelen zoals hart- en vaatziekten, en Alzheimer.

Genexpressie

Het IMMUNO-ARRAY-onderzoek kijkt naar de reactie die genen in cellen uit het immuunsysteem geven als zij in contact gebracht worden met een bepaalde stof. Op een glazen plaatje worden 24.000 genen tegelijkertijd met een drupje (voeding)stof of hormoon in aanraking gebracht. Wanneer zij activiteit laten zien (genexpressie) is dit een reden voor nader onderzoek. De genexpressie kan met deze methode veel sneller dan voorheen worden bekeken. Zo wordt het mogelijk om van bepaalde voedingsmiddelen te bepalen wat hun invloed is op het immuunsysteem.

Minder dierproeven

Projectleider Harry Wichers vertelt dat de samenwerking met de Kasetsart University gestoeld is op een gezamenlijke interesse voor allergieën. “De array-methode is niet door ons bedacht, maar onze toepassing is wel uniek. De voordelen ten opzichte van eerdere onderzoeksmethoden zijn, dat het minder tijdrovend is en dat er minder dierproeven nodig zijn. Maar het grootste voordeel is dat er een grootschaliger en complexer meting mogelijk is, waardoor je ‘verrast’ kan worden door effecten waarnaar je niet op zoek was.”

Gezondheidsclaims

Naar verwachting zal Immuno-Array in de toekomst de gezondheidsclaims van bepaalde voedselproducten op ons immuunsysteem snel in kaart kunnen brengen. Daarnaast kan het onderzoek patiënten die lijden aan auto-immuunziekten in een keer een analyse geven van de effecten van bepaalde voedingsmiddelen of medicijnen.