Wat voor effect heeft stadslandbouw op de bewoners en de wijk?

‘Groen in de stad brengt mensen bij elkaar’. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving zoekt uit onder welke omstandigheden deze bewering opgaat. Daarmee genereren de onderzoekers wetenschappelijk onderbouwde argumenten voor het nut van stadslandbouw.

Veel gemeenten zien de voordelen in van stadslandbouw. Voorstanders noemen verschillende argumenten voor het nut van groen in de stad of een moestuin tussen de flatgebouwen:
•    Mensen raken meer betrokken bij hun wijk
•    Mensen raken meer betrokken bij elkaar (sociale cohesie)
•    Het verfraait een wijk
•    Mensen gaan gezonder eten omdat ze er meer mee in aanraking komen

Toch is niet zeker of deze voordelen ook echt het gevolg zijn van stadslandbouw: er is nog weinig onderzoek naar gedaan.

Wetenschappelijk onderbouwde argumenten

Onderzoekers van PPO zoeken uit hoe het werkelijk zit. Zij willen weten wat precies het effect is van stadslandbouw op de wijk en de bewoners. Ook achterhalen ze onder welke omstandigheden stadslandbouw de sociale cohesie bevordert en wanneer niet.

Het onderzoek levert hiermee wetenschappelijk onderbouwde argumenten over nut en noodzaak van stadslandbouw. Met die argumenten kunnen voorstanders hard maken of en wanneer deze vorm van groen in de stad zinvol is.