Organisatie

Water Systems and Global Change

Gepubliceerd op
24 april 2012

De doelstelling van de Leerstoelgroep Water Systems and Global Change is het vergroten van de huidige kennis over het aardkundig systeem en over klimaatverandering en de onderlinge samenhang.