Project

Water4Crops

In de Indiase landbouw wordt veel gebruikgemaakt van afvalwater. Bijna 90% van al het water voor huishoudelijk gebruik levert afvalwater op dat geschikt is of kan worden gemaakt voor gebruik in de landbouw. Afvalwater dat op veilige wijze wordt hergebruikt, is dan ook een belangrijke bron van water voor de landbouw, met name voor groentetelers in peri-urbane gebieden. In deze gebieden is er veel werkgelegenheid voor vrouwelijke en mannelijke arbeiders om gewassen, groenten, bloemen en diervoeders te telen die kunnen worden verkocht in aangrenzende markten of kunnen worden gebruikt in de veeteelt.

Er zijn echter een aantal beperkingen voor afvalwaterbehandeling en -hergebruik in de landbouw. Zo kan er een mismatch zijn tussen vraag en aanbod, kan het zoutgehalte te hoog oplopen, is de waterbehandelingscapaciteit niet altijd toereikend en kan er nutriëntverrijking optreden. Daarnaast kan het gebruik van onbehandeld afvalwater voor irrigatie leiden tot vervuild grondwater, ophoping van zouten in de bodem en stank, en kan dit van invloed zijn op andere ecosysteemdiensten, zoals de waterkwaliteit stroomafwaarts.

Meer van afvalwater in Muduvatti, een dorpje in het district Kolar in de Indiase staat Karnataka
Meer van afvalwater in Muduvatti, een dorpje in het district Kolar in de Indiase staat Karnataka

Water4Crops is een van de grootste samenwerkingsprojecten tussen Europa en India dat mede wordt gefinancierd door het Indiase ministerie van Biotechnologie en de Europese Commissie. Dit project verenigt een Indo-Europees consortium van 36 organisaties, waaronder onderzoeksinstituten, universiteiten en grote bedrijven.

Projectdoelstellingen

  • Ontwikkelen van innovatieve biotechnologische afvalwaterbehandelingen om het gebruik van afvalwater in de landbouw te stimuleren;
  • Meewerken aan het creëren van innovatieve combinaties van biotechnologische behandeling, waterrecycling en hoogwaardige producten;
  • Ontwikkelen van biotechnologie en agri-business in Europa en India ten behoeve van “groene groei”;
  • Verbeteren van de efficiëntie van het watergebruik door verbeterde landbouwkundige en plantveredelingstechnologieën en nieuwe irrigatietechnologieën;
  • Verbeteren van de stakeholderparticipatie bij het co-creatieproces en de samenwerking tussen Europa en India door middel van de Mirror Cases-benadering en INNOVA-platforms.

Diensten die zijn geleverd door Wageningen Environmental Research (Alterra)

  • Bedrijfsontwikkeling ondersteunen op het gebied van hergebruik van afvalwater en technologieën voor efficiënt watergebruik
  • Innovatieplatforms beheren om bedrijfsontwikkeling te ondersteunen