Nieuws

Waterbesparende technologie testen in Midden-Oosten

Gepubliceerd op
11 januari 2016

Wageningen UR Glastuinbouw is betrokken bij initiatieven in het Midden-Oosten om onderzoekscentra op het gebied van waterbesparing op te zetten. Doel van deze centra is om waterbesparende technologie onder lokale omstandigheden te testen. De technologie om planten te kweken los van de grond, mogelijk met recirculatie van drainwater, is een belangrijk onderwerp in deze centra.

Water wordt echter niet alleen gebruikt voor de planten, maar een groter deel wordt gebruikt voor koeling; verdampingskoeling. De foto toont een pad and fan-kas, die op dit principe werkt. Door de relatief lage luchtvochtigheid werkt deze methode van koeling in het algemeen goed, maar het waterverbruik is hoog. Verlaging kan enerzijds door minder warmte in de kas te laten, maar aangezien dit voornamelijk zonnewarmte is, kan deze maar beperkt worden verminderd zonder verlaging van de productie. Toepassing van speciale dekmaterialen met een spectrale reflectie van het deel van het zonlicht, welke niet wordt gebruikt voor de fotosynthese, is een mogelijke oplossing.

De koeling kan ook worden ingevuld door mechanische koeling; airconditioning. Uiteraard gaat dit gepaard met een hoog energiegebruik, maar daar tegenover staat ook een hogere productie met een betere kwaliteit.

Haalbaarheid

De technische en economisch haalbaarheid van deze innovaties in het Midden-Oosten, is één van de voornaamste onderzoeksvragen. Maar ook de toepassing in de praktijk wordt in ogenschouw genomen, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de benodigde expertise. Toepassing van hoogwaardige technologie zonder de juiste expertise, is als een Ferrari verkopen aan iemand die nog nooit een auto heeft gereden.