Nieuws

Waterstofperoxide - en HD/MDUV-technologie aanmelden voor onderzoek zuivering spuiwater

Gepubliceerd op
9 april 2012

Het onderzoek naar de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater is uitgebreid met twee nieuwe technieken, namelijk het gebruik van waterstofperoxide en de behandeling van het water met HD/MDUV-technologie. Wageningen UR Glastuinbouw nodigt leveranciers van deze technologieën uit om hun apparatuur aan te melden voor deelname in dit project. Zij moeten zich daarvoor aanmelden voor 13 april 2012. Dit meldt Joke Klap, programma manager water, bodem en bemesting bij het Productschap Tuinbouw.

P1210830a.jpg

Onlangs zijn leveranciers van vier technologieën, namelijk behandeling van water met ozon + actief kool, waterstofperoxide + LDUV, een bewegend bed adsorptie, en elektrochemische flocculatie, opgeroepen om zich aan te melden voor deelname aan onderzoek naar verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater glastuinbouw. Er is ruimte gekomen voor een aanvullende techniek in het onderzoek.

Wageningen UR Glastuinbouw en het Netherlands Water Partnership zijn onlangs in opdracht van het Platform Duurzame Glastuinbouw het project ‘Evaluatie technologieën voor zuivering spui’ gestart. In het onderzoek worden beschikbare technieken voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater getoetst op effectiviteit, efficiëntie en toepasbaarheid.

Aanmelden

Leveranciers van waterstofperoxide + HD/MDUV technologie die van de gelegenheid gebruik willen maken deze techniek voor een breed glastuinbouwpubliek te laten testen en demonstreren worden uitgenodigd zich uiterlijk 13 april aan te melden voor deelname in het project. Het inschrijfformulier en de participatiecondities, selectiecriteria en de projectomschrijving zijn hier te downloaden.