Project

Waterzuiveringstechnieken

Uit onderzoek geïnitieerd door het Platform Duurzame Glastuinbouw zijn drie waterzuiveringstechnieken naar voren gekomen die 80 tot 100% van de gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater van de glastuinbouw kunnen verwijderen. Deze technieken kunnen daarmee een bijdrage leveren aan het verder verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit in tuinbouwgebieden en het beschikbaar houden van gewasbeschermingsmiddelen voor de glastuinbouw.

Afgelopen jaar zijn in het Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) Water van Wageningen UR Glastuinbouw vier zuiveringstechnieken onderzocht op effectiviteit en toepasbaarheid in de praktijk:

  1. ozon met en zonder actiefkoolfilter, 
  2. waterstofperoxide + lagedruk-UV,
  3. waterstofperoxide + middendruk-UV en
  4. elektrochemische flocculatie.

De technieken zijn op semi-praktijkschaal getest met Standaard Water; dit is een gestandaardiseerd glastuinbouw lozingswater met daarin gangbare hoeveelheden meststoffen, vervuilingen en 12 gewasbeschermingsmiddelen. Ook is een vergelijk met praktijkwater van een rozenbedrijf gemaakt.

Resultaten

Met ozon (zonder koolfilter) en met waterstofperoxide + UV (lagedruk en middendruk) wordt een gemiddeld zuiveringsrendement van 80% bereikt. Voor individuele stoffen lag de afbraak soms hoger en soms lager. Als ozon in combinatie met een actiefkoolfilter wordt toegepast, kan bij kortstondige belasting een zuiveringsgraad van 100% worden bereikt. Een koolfilter gaat op den duur wel middelen doorlaten, waardoor het zuiveringsrendement afneemt. Regelmatig vervangen is daarom noodzakelijk. Een actiefkoolfilter kan ook in combinatie met de andere technieken worden toegepast.

Qua toepasbaarheid in de tuinbouw ontlopen de drie technieken elkaar niet, en deze is over het algemeen goed.

Kostenberekeningen laten zien dat waterstofperoxide + lagedruk-UV de goedkoopste en ozon (zonder koolfilter) de duurste techniek is. Voor een bedrijf van 5 hectare variëren de jaarkosten per m3 tussen 1,00 en 2,70€ en per m2 van bijna 9 tot 17 cent, afhankelijk van de hoeveelheid geloosd water en de techniek. Gebruik van een actiefkoolfilter voegt daar nog ongeveer 30-80 cent per m3 en 3-4 cent per m2 aan toe, bij tweejaarlijkse vervanging.

Elektrochemische flocculatie leverde een zuiveringsrendement op van circa 40%. Deze techniek is in de huidige pilotopstelling onvoldoende geschikt maar kan na doorontwikkeling mogelijk wel interessant worden.

Vervolg

In vervolgonderzoek zal de combinatie van actiefkooffilter met oxidatietechnieken geoptimaliseerd worden met aandacht voor kosten en effectiviteit. Daarnaast zullen in het IDC Water ook nieuwe zuiveringstechnieken getest worden