persoon met weedviewer in de hand

Nieuws

Weedviewer in Play Store

Gepubliceerd op
29 mei 2015

De Weedviewer app, ontwikkeld voor het beoordelen van het onkruidniveau op verhardingen in de openbare ruimte is nu ook beschikbaar via Play Store. De weedviewer is ontwikkeld door Wageningen UR, Peter van Welsem Advies en Tauw.


Weedviewer

Klik op het logo voor een demonstratie (YouTube)
Klik op het logo voor een demonstratie (YouTube)

De Weedviewer is een handig hulpmiddel om het onkruidbeeld op verhardingen te beoordelen en te classificeren. Aan de hand van 10 digitale foto's van de verharding in een meetvak berekent de Weedviewer de onkruidbedekking (%) en vergelijkt deze met de nieuwe CROW schaalbalk voor onkruidbezetting op verhardingen. De uitkomst A+, A, B, C of D wordt getoond. De Weedviewer, die mede is ontwikkeld door Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, is op alle typen verhardingen inzetbaar en werkt onafhankelijk van bestaande beheerpakketten.

Onkruidmonitoring

Voor het handhaven van de gewenste beeldkwaliteit is het nodig de onkruidgroei regelmatig te monitoren. Dit gebeurt in bijna alle gevallen aan de hand van de schaalbalken voor onkruid uit de CROW-kwaliteitscatalogus. Er is een nieuwe schaalbalk voor onkruid op verhardingen ontwikkeld, gebaseerd op het percentage onkruidbedekking en hoogte (het criterium voeglengte is vervallen). Voordeel is dat deze schaalbalk voor alle typen verhardingen gebruikt kan worden. Met de Weedviewer op smartphone of tablet kan onkruid op verhardingen snel en objectief worden beoordeeld.

De Weedviewer is ontwikkeld door Peter van Welsem Advies, Tauw BV en Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR.