Nieuws

Weidegang in beeld

Gepubliceerd op
19 september 2013

Wageningen UR Livestock Research doet veelvuldig onderzoek in verschillende projecten naar weidegang. Weidegang is zowel in de sector als er buiten onderwerp van gesprek. Maar het weiden van koeien is binnen de huidige moderne bedrijfsvoering minder eenvoudig dan het lijkt.

In Wageningen World, nummer 3 van september 2013 is een uitgebreid artikel gewijd aan het weiden van koeien. Koeien weiden is namelijk een vak apart. Dat blijkt ook wel uit de speciale weidevakdagen, georganiseerd op onder andere Dairy Campus. Hier doen veehouders kennis op rondom alle facetten van weidegang. Ondanks de vele aandacht voor beweiden neemt het aantal koeien in de wei verder af. In 2001 gingen nog 90 procent van de koeien naar buiten, in 2011 is dat percentage gedaald naar 70 procent. Vooral de bedrijfsgrootte speelt hierbij een belangrijke rol. Grote bedrijven met meer dan 160 melkkoeien kiezen voor het merendeel voor het houden van melkkoeien zonder weidegang.

Veel aandacht voor weidegang

Ondanks de dalende trend is er veel aandacht rondom weidegang binnen projecten van Wageningen UR Livestock. ‘In deze projecten willen wij boeren helpen meer uit hun grasland te halen’, aldus Bert Philipsen in Wageningen World. Naast graslandkennis, grasopbrengsten en is er ook aandacht voor koegedrag. Dit gebeurt allemaal binnen verschillende projecten, zoals Amazing Grazing en praktijknetwerk Dynamisch Weiden.