paardebloem op verhardingen

Nieuws

Wel of geen Laag-risico middel?

Gepubliceerd op
21 maart 2014

Het kabinet streeft naar een verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen. Het verbod zou gelden vanaf het najaar van 2015. Terreinbeheerders zoals gemeenten, woningbouw-corporaties en de groenaannemers zijn op zoek naar (betaalbare) alternatieven voor glyfosaat. Naast de gangbare niet-chemische mechanische en thermische methoden wordt daarbij ook gekeken naar ‘alternatieve’ middelen die mogelijk minder milieubelastend zouden zijn.

Brief aan Tweede Kamer

In haar brief van 6 februari jl. aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Mansveld aangegeven dat zij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen met een relatief lage impact op mens en milieu als mogelijkheid ziet in de ontwikkeling naar duurzame gewasbescherming. De staatssecretaris zou om die reden bereidt zijn om middelen op basis van laag-risicostoffen en basisstoffen niet onder het verbod te laten vallen.

Praktijk

Terreinbeheerders en producenten hebben deze ‘opening’ aangegrepen om in de praktijk aan de slag te gaan met onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van (vet)zuren zoals Ultima (EcoStyle) en Cito Global Herbicide (BioChem). Het is echter allerminst zeker dat deze middelen als laag-risico middel mogen worden aangemerkt omdat de criteria waaraan een dergelijk middel moet voldoen nog niet bekend zijn. Op dit moment heeft de Europese Commissie nog geen stoffen als laag risico stof aangemerkt. Pas nadat het toetsingskader is ingevuld en de Europese Commissie stoffen heeft aangewezen als laag risico stof kunnen middelen op basis van deze stoffen eenvoudiger en sneller worden toegelaten. Let wel, laag risico stoffen moeten dezelfde beoordeling voor goedkeuring doorlopen als de reguliere stoffen. De Europese Commissie besluit in de loop van 2014 over de stoffen die hiervoor in aanmerking komen.

onkruid en mos op verhardingen

Lijst

Op dit moment is er dus geen duidelijkheid of middelen op basis van (vet)zuren in de toekomst nog gebruikt mogen worden als onkruidbestrijdingsmiddel op verhardingen. Tijdens een debat hierover begin maart heeft de PvdA aan de regering gevraagd wanneer de lijst met laag-risico middelen beschikbaar komt. Staatssecretaris Dijksma (EZ) heeft laten weten dat de regering in april 2014 met een lijst komt met die middelen die onder de categorie ‘laag risico middelen’ zullen vallen. Het ministerie van I&M heeft laten weten dat het aantal ‘laag risico middelen’ waarschijnlijk beperkt zal zijn.