Nieuws

Welk landschap biedt voldoende voeding voor bijen?

Gepubliceerd op
12 december 2013

Hoe gevarieerd is de voeding van honingbijen? Die vraag staat centraal in een Citizen Scientist Investigation naar de variatie in pollen die bijen in de kast brengen. “Imkers kunnen ons via dit project waardevolle informatie geven over de biodiversiteit van het landschap rondom hun bijenvolken en vooral ook over de noodzakelijke diversiteit van stuifmeel voor honingbijen”, zegt de projectleider Sjef van der Steen van Wageningen UR. “Kennis over de diversiteit in de voeding van bijen kan ons hopelijk helpen om de huidige problemen van bijen en andere insecten te verminderen. Dat is goed voor de natuur én voor de bestuiving van gewassen.”

De opzet van deze Citizen Scientist Investigation, door de bedenkers met een knipoog ‘CSI-pollen’ genoemd, is verrassend eenvoudig, legt Van der Steen uit. “Imkers krijgen van ons drie gratis stuifmeelvallen. In ruil daarvoor houden zij twee jaar lang, op vaste momenten bij hoeveel verschillende kleuren stuifmeel door de bijen worden verzameld. Een deel van de monsters wordt ook in het laboratorium geanalyseerd, omdat binnen één kleur stuifmeel meerdere plantensoorten schuil kunnen gaan. Die gegevens worden door ons verzameld en gekoppeld aan de plaats waar de bijen staan. Op die manier krijgen wij een overzicht hoe het gesteld is met de diversiteit door het jaar heen en op verschillende plaatsen.”

Internationaal onderzoek

imkers.jpg

Het onderzoek, geïnitieerd door Coloss, een internationaal netwerk van wetenschappers, bijenhouders en studenten, beperkt zich niet alleen tot Nederlandse imkers. “Het afgelopen jaar hebben we in Oostenrijk, Zwitserland, Griekenland en Nederland al een pilot uitgevoerd. De resultaten daarvan worden nu in een goede handleiding verwerkt, waarmee imkers aan het onderzoek mee kunnen doen”, aldus Van der Steen. “Het komend jaar zullen ook imkers in Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Kroatië, en Noorwegen meedoen. Hopelijk volgen later nog meer landen.”

Bijengezondheid

Het onderzoek naar de variatie in het menu van de bijen is niet per se bedoeld  om een antwoord te vinden op de belangrijke vragen rond de wintersterfte onder honingbijen. “Dit onderzoek draagt natuurlijk wel bij aan de antwoorden op grotere vragen waarom bijen en andere insecten het moeilijk hebben”, aldus Van der Steen. “Variatie in stuifmeel wordt algemeen gezien als een van de sleutels voor een gezond bijenbestaan. Op basis van dit onderzoek hopen we ook meer te leren over de variatie in stuifmeel in relatie tot bijvoorbeeld landgebruik en tot verschillende landschapstypen.”

Partners gezocht

Het project ‘CSI-pollen’ is door de vrijwillige deelname van de imkers relatief goedkoop. Toch zoekt Van der Steen bij gebrek aan structurele financiering voor dit soort onderzoek nog wel naar extra partners voor het project. De pilot werd al mede gefinancierd door zaadteelt- en plantenveredelingsbedrijf Rijk Zwaan. “Voor onze bedrijfsprocessen is een gezonde bijenstand essentieel”, zegt Ronald Driessen, zaadtechnoloog bij Rijk Zwaan. “Zowel voor grootschaliger zaadteelt, als voor verdelingsprojecten op kleinere schaal kunnen wij niet zonder een gezonde populatie bestuivers zoals honingbijen. Vandaar dat wij dit project ook de komende jaren blijven steunen.” De pilot in 2013 werd financieel ook gesteund door de bijenhoudersorganisaties ABTB-bijen en ANI. Van der Steen: “Hopelijk zijn ook terreinbeheerders geïnteresseerd in deelname.”