Project

Welzijn voor zorg

Gezond ouder worden met Vitaliteitmonitor.

ouderen_gymnastiek250px2.jpg

De komende decennia neemt het aantal ouderen in Nederland fors toe. In 2020 is ongeveer een vijfde van de bevolking ouder dan 65 jaar. Met het toenemen van het aantal ouderen stijgt ook de behoefte aan zorg en ondersteuning. Om dit op te vangen en daarbij de totale kosten van gezondheidszorg in te perken, is een innovatieve aanpak nodig. Dit vraagt om een andere manier van werken, waarbij meer multidisciplinair wordt samengewerkt en over beleidsterreinen heen wordt gekeken.

verzorgingstehuis250px1.jpg

Inzet van welzijnsdiensten

In opdracht van Stichting Coördinatie Wonen, Welzijn en Zorg Ouderen Noordwijk (CON) heeft de Wetenschapswinkel onderzoek gedaan naar de inzet van welzijnsdiensten voor gezond ouder worden. Stichting CON heeft om het onderzoek gevraagd, omdat zij op zoek is naar een samenhangend pakket van voorzieningen dat de oudere in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en de regie over het eigen bestaan te behouden. Het doel van het onderzoek was speerpunten te identificeren op het gebied van wonen, welzijn en zorg die nog beter aansluiten bij de behoeften van ouderen in het algemeen, en bovendien kostenbesparend te zijn.

30minutenbewegen200px4.jpg

Vitaliteitmonitor

Literatuuronderzoek en interviews met sleutelfiguren hebben geleid tot de ‘Vitaliteitmonitor voor gezond ouder worden’; een monitor die een integraal pakket aanbiedt van welzijnsdiensten die voor de oudere dichtbij huis en continu beschikbaar zijn. De onderzoekers stellen vast dat er, om daadwerkelijk tot innovaties in het aanbod te komen, een nieuwe, bredere en integrale opzet van zorg- en welzijnsdiensten nodig zal zijn. Ze concluderen dat het stimuleren van een gezonde leefwijze, preventie en vroegsignalisering van fysieke en psychische gezondheidsproblemen bij ouderen een reductie van de kosten zeer aannemelijk maakt.

Op zaterdag 18 april tijdens de seniorendag ‘Ouder en?!’ in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk is het rapport door de onderzoekers overhandigd aan de wethouder van de gemeente Noordwijk. Het rapport ‘Vitaliteitmonitor voor gezond ouder worden 65+’ is hieronder te downloaden.

Download

In de pers

Opdrachtgever

Stichting Coördinatie Wonen Welzijn Zorg Ouderen Noordwijk (CON), contactpersoon: Mw. Marjan Mulder-Schmitz Wickerman, directeur

Projectcoördinatie

Marjolein Elings, onderzoeker landbouw, zorg, gezondheid, Plant Research International, Wageningen UR, telefoon: 0317 - 480549, e-mail: marjolein.elings@wur.nl

Projectuitvoering

Ingrid Bakker, onderzoeker Gezondheid en Maatschappij, Wageningen Universiteit, telefoon: 0317 - 482509, e-mail: ingridm.bakker@wur.nl

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR