Product

Welzijnswijzer Melkvee

De Welzijnswijzer Melkvee is een handig managementinstrument voor de optimalisering van dierenwelzijn en productie.

De Welzijnswijzer geeft u zicht op problemen, die vaak al langer spelen en samenhangen met de stal en het management.

Gebruik de Welzijnswijzer als graadmeter voor de welzijnssituatie op uw bedrijf. Met de uitkomsten kunt u aanpassingen doorvoeren, eventueel in overleg met de dierenarts of bedrijfsadviseur.

Zo kunt u het welzijn van uw dieren verbeteren en dit kan tegelijkertijd resulteren in een beter bedrijfsresultaat.

Onderdelen van de Welzijnswijzer:

  1. Beoordelingspunten opgesplitst in dierkenmerken en huisvestingskenmerken.
  2. Een checklist voor de beoordeling in de stal
  3. Een formulier voor bedrijfsvergelijking

Uitgave

De zuivelsector, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), heeft samen met de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) het initiatief genomen tot het ontwikkelen van deze Welzijnswijzer. De ontwikkeling is gefinancierd door het Productschap Zuivel (PZ).