koeien veeteelt landbouw

Product of dienst

Welzijnswijzer Melkvee

De Welzijnswijzer Melkvee is een handig managementinstrument voor de optimalisering van dierenwelzijn en productie.

Het geeft u zicht op problemen, die vaak al langer spelen en samenhangen met de stal en het management. Gebruik de Welzijnswijzer als graadmeter voor de welzijnssituatie op uw bedrijf. Met de uitkomsten kunt u aanpassingen doorvoeren, eventueel in overleg met de dierenarts of bedrijfsadviseur.