Oor- en staartbijters

Nieuws

Werkgroep Krulstaart werkt aan oplossing voor oor- en staartbijten

Gepubliceerd op
17 oktober 2012

Bijten in elkaars oren en staarten is een probleem onder varkens in de varkenshouderij. Oornecrose en staartbijten leiden tot welzijnsproblemen voor het varken en extra kosten voor de varkenshouder.

Op initiatief van LTO Nederland en de Dierenbescherming is een werkgroep gestart om bijterijproblemen in de varkenshouderij aan te pakken. Deze oplossingen dragen bij aan de doelstelling om op termijn dieren te houden zonder ingrepen. Begin 2013 worden de eerste adviezen van de werkgroep verwacht.

De werkgroep Krulstaart bestaat uit een vertegenwoordiging van diverse betrokkenen uit de varkensvleesketen; LTO, Dierenbescherming, NVV, dierenartsen, fokkerij, slachterij, diervoederindustrie en overheid. Wageningen UR Livestock Research begeleidt het proces.

Complex

De motivatie om het probleem aan te pakken is groot. De bijterijproblemen zijn echter complex en van veel factoren afhankelijk. Ondanks veel onderzoek afgelopen jaren is het niet gelukt om deze problemen  te voorkomen, waardoor welzijnsproblemen nog steeds optreden.

De werkgroep Krulstaart gaat komend najaar in enkele sessies de belangrijkste onderwerpen uitdiepen die van invloed kunnen zijn op bijterij, zoals fokkerij, gezondheid, voeding, huisvesting, klimaat en afleiding. Begin 2013 hoopt de werkgroep Krulstaart te komen met een gezamenlijke visie en strategie om de oornecrose en staartbijten in de varkenshouderij te voorkomen.