West Nile virus

West Nile virus

Het West Nile virus wordt overgedragen door insecten. De belangrijkste overdragende muggensoorten komen veel in de warmere klimaatgebieden voor, maar zij komen ook in de gematigde klimaatzones voor.

Wat is WNV?

West Nile Virus (WNV) behoort tot de familie der Flaviviridae genus Flavivirus. West Nile virus is een arthropod–borne virus oftewel arbovirus. Vele species waaronder insecten, vogels, zoogdieren én mensen kunnen geïnfecteerd worden met WNV. Het virus is voor het eerst geïsoleerd in de provincie West Nile van Oeganda in 1937. Oorspronkelijk kwam WNV alleen in Afrika voor - tegenwoordig komt het virus steeds noorderlijker voor. WNV is endemisch in gebieden rond de Middellandse zee, India en Centraal- en Zuid-Afrika. Daarnaast komt WNV vanaf 2000 ook in Amerika voor en heeft zich daar binnen enkele jaren over het heel Amerika en delen van Canada verspreid.

Ziekteverschijnselen

Er zijn geen duidelijke klinische verschijnselen; de verschijnselen lijken op die van griep. Verhoogde sterfte onder vogels is aanleiding voor nader onderzoek, ook op de aanwezigheid van WNV. Laboratoriumdiagnose is mogelijk door middel van serologisch onderzoek, maar kruisreacties met andere flavivirussen kunnen een probleem vormen. Bij mensen veroorzaakt WNV meestal een milde (afebriele) infectie maar met name bij oudere en immuundeficiënte personen kan een serieuze meningoencephalitis ontstaan, die soms kan leiden tot de dood. De meest voorkomende klinische symptomen zijn hoge koorts, hoofdpijn, nekstijfheid en diverse neurologische klachten.

Besmetting

Het virus wordt overgedragen door insecten. De belangrijkste overdragende muggensoorten komen in groten getale in de warmere klimaatgebieden voor, maar zij komen ook in de gematigde klimaatzones voor. WNV vermeerdert zich vooral in vogels, die drager van het virus zijn. Vele andere gewervelden, waaronder de mens, kunnen geïnfecteerd worden. Uitbraken in gematigde klimaatzones worden vermoedelijk veroorzaakt via geïnfecteerde wilde vogels. Introductie door geïnfecteerde muggen vanuit gebieden waar het virus endemisch is, door internationaal reisverkeer van geïnfecteerde personen en via trekvogels worden ook wel genoemd als potentiële routes van introductie. Afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden en vele andere onbekende omstandigheden kan er verspreiding van WNV plaatsvinden.

Vaccin

Voor paarden is er een vaccin beschikbaar. Voor mensen is er geen vaccin beschikbaar.