stoelen in de tweede kamer

Nieuws

Wijzigingsvoorstel Besluit Gewasbeschermings-middelen en biociden

Gepubliceerd op
9 juni 2015

Staatssecretaris Mansveld van Milieu heeft op 8 juni jongstleden een wijzigingsvoorstel van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel is het instellen van een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Het ontwerpbesluit zal ook nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Het besluit is pas definitief na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Reikwijdte

De voorgenomen maatregel geldt alleen voor verharde oppervlakken (alle typen bestrating zoals tegels, klinkers maar ook materialen als grind en gravel). In 2017 zal de maatregel worden uitgebreid tot het professionele gebruik van middelen op onverharde oppervlakken (overige niet-landbouw terreinen).  Het verbod geldt niet voor die delen van land- en tuinbouwbedrijven die in gebruik zijn voor het telen of kweken van gewassen.

Laagrisicostoffen

Het gebruik van ‘gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico’ blijft toegestaan, mits toegepast volgens de criteria van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, niveau Goud of Zilver. Mansveld heeft de kamer eerder laten weten nog voor het zomerreces aan te geven wat de mogelijkheden zijn om een nationale lijst voor laagrisicomiddelen op te stellen. Op dit moment zijn er nog geen laagrisicomiddelen geregistreerd.

Uitzonderingen

industrie_raffinaderij

Voor situaties waarbij chemische onkruidbestrijding de enige mogelijkheid is, zoals op bepaalde  industrieterreinen en sport- en recreatieterreinen, blijft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toegestaan. Inzet van middelen blijft ook toegestaan bij het bestrijden van bepaalde soorten onkruid zoals Amerikaanse vogelkers, Japanse Duizendknoop of Reuzenberenklauw.

Haalbaarheid

Of de wetswijziging in deze vorm door zal gaan zal afhangen van het nog te houden Kamerdebat. Tijdens het debat van 28 mei jl. heeft een meerderheid van de kamer haar zorgen geuit over de juridische haalbaarheid van het voorstel en het risico dat de wetswijziging door de rechter ongeldig wordt verklaard.