Winning en cryoconservering van sperma van zeldzame Nederlandse konijnenrassen voor de genenbank

In het voorjaar van 2014 heeft het CGN een start gemaakt met het veiligstellen van genetisch materiaal van de meest zeldzame Nederlandse konijnenrassen. De activiteiten zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Zonder de inzet van de speciaalclubs zou het voor het CGN niet mogelijk zijn geweest om voldoende en onverwante rammen beschikbaar te krijgen en om deze genenbankcollectie op te starten.