Winning en opslag van sperma van zeldzame Nederlandse schapen- en geitenrassen in de genenbank (2001-2012)

In de periode 2001-2012 heeft het CGN genetisch materiaal van schapen-en geitenrassen veiliggesteld in de genenbank in nauwe samenwerking met de stamboekbestuurders van de betreffende rassen.