Europese grijze wolf - Wolvenplan voor Nederland - Hoe om te gaan met wolven?

Nieuws

Wolvenplan voor Nederland

Gepubliceerd op
9 juli 2013

Vanuit Duitsland komen wolven steeds dichter in de buurt van Nederland. Dit vergt ook voor ons land de nodige voorbereiding. "We zijn verleerd hoe we moeten omgaan met een groot roofdier." Twee onderzoekers van Alterra Wageningen UR schrijven daarom aan een ‘concept Wolvenplan’, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Faunafonds.

Wolf bij Luttelgeest?

In  juli 2013 werden de opstellers van het Wolvenplan mogelijk ingehaald door de actualiteit. In de omgeving van Luttelgeest, in de Noordoostpolder, werd een dier doodgereden dat sterke overeenkomsten vertoont met de Europese wolf. Als het inderdaad een wolf betreft, dan is dat zeer bijzonder, want de wolf is al sinds 1869 niet meer in Nederland waargenomen. “Maar een verrassing is het niet”, stelt Dennis Lammertsma, die samen met Geert Groot Bruinderink aan het concept Wolvenplan schrijft. “Vorig jaar werd een wolf gefilmd in Meppen, Duitsland, dichtbij de Nederlandse grens.” Dat er nu waarschijnlijk een wolf is gevonden in de Noordoostpolder, vrij ver van de Duitse grens, verbaast Lammertsma evenmin. “Wolven lopen tientallen kilometers per dag.”

Wolvenplan

Geert Groot Bruinderink licht toe waarom er, in nauwe samenwerking met natuurorganisaties, landbouworganisaties en de overheid, gewerkt wordt aan een Wolvenplan. “In Nederland zijn we niet meer gewend om te gaan met grote predatoren.” Een heel belangrijk onderdeel van het Wolvenplan is daarom het geven van voorlichting. Voor zowel recreanten (wandelaars, fietsers, ruiters) als voor veehouders, hobbydierhouders, jagers en natuurbeheerders is het van belang om te weten of er wolven in de buurt zijn en hoe ze daarmee om zouden kunnen gaan.

Leren leven met wolven

Incidenteel kunnen wolven voor problemen zorgen, bijvoorbeeld voor schapenhouders. Wie is er dan verantwoordelijk voor de aanpak van dit probleem? Wie draait er op voor de kosten van aangerichte schade, niet alleen als een boer een schaap verliest, maar ook als er toeristen wegblijven uit een gebied uit angst voor wolven? Wat te denken van ziektes die zich via wolven kunnen verspreiden? Over antwoorden op al dit soort zaken denken de overheid en een twintigtal organisaties met de onderzoekers van Alterra mee. Dit zal leiden tot een concept Wolvenplan, van de hand van Groot Bruinderink en Lammertsma. Op basis daarvan zal de politiek vervolgens besluiten moeten nemen en wetgeving moeten opstellen.