Foto: Hortimare, Heerhugowaard

Zeeboerderijen voor hoge productie van eiwitten

Grootschalige teelt van zeewier op zee kan de plantaardige productie wereldwijd verdubbelen. Zulke zeeboerderijen kunnen bijdragen aan de voeding van de groeiende wereldbevolking. Onderzoekers van Plant Research International werken aan een duurzaam teeltsysteem in zee waarin de eiwitten uit zeewier te benutten zijn als grondstof voor voedsel waarna de reststof is in te zetten als biobrandstof. Zo draagt het onderzoek van PRI bij aan het gebruik van groene grondstoffen en een duurzamere economie.


Zeewieren bevatten een hoog gehalte aan eiwit, zo’n 25 procent van de droge stof, dat ook nog eens van goede kwaliteit is. Deze eiwitten zijn beter verteerbaar dan gangbare plantaardige eiwitten en veroorzaken vrijwel geen allergieën. Dit eiwit kan rechtstreeks dienen als voeding voor mens maar ook als duurzame eiwitbron in veevoer.

Fosfaat benutten

Productie van zeewier op zee biedt nog andere voordelen. Op dit moment spoelt jaarlijks wereldwijd zo’n 30 miljoen ton fosfor van land uit naar zee. Dit wordt veroorzaakt door overmatige bemesting van gewassen. Deze hoeveelheid is meer dan er jaarlijks wordt gewonnen in fosfaatmijnen. Fosfaat is essentieel voor de groei van planten, maar nu al is duidelijk dat de fosfaatvoorraad in de mijnen binnen afzienbare tijd uitgeput raakt. Met de teelt van zeewieren op zee is een deel van de naar zee afgespoelde fosfaat opnieuw te gebruiken. Daarmee draagt de teelt bij aan het beter sluitend maken van de fosfaatkringloop.

De teelt van zeewier is al wel mogelijk, maar gebeurt nog niet op grote schaal en vaak op een manier die de zee aantast. De opgave is nu om de teelt zo op te zetten dat de planten voldoende voedingsstoffen krijgen zonder dat de zee vervuild raakt.

Kleinschalig testen

In Zeeland ligt de testlocatie zeewierteelt (de Wierderij) in de Schelphoek in de Oosterschelde. Hier testen onze onderzoekers welke zeewieren het beste te telen zijn en welke de meeste potentie hebben om grondstoffen te leveren. Ook zoeken ze uit wat voor teeltsystemen mogelijk zijn. Te denken valt aan lijnen waar de wieren aanhangen of bassins. Voorlopig richten de onderzoekers zich op de teelt van zeewier als eiwitbron voor visvoer.

Hebben de onderzoekers de teelt onder de knie, dan gaan ze zoeken naar mogelijkheden om zeewier ook anders in te zetten. Voor de hand ligt om de reststof te gebruiken als grondstof voor biobrandstof. Dit in combinatie met de winning van eiwitten voor voedsel maakt de teelt van zeewieren mogelijk rendabel.