Uitgave

Zelforganisatie in het landelijke gebied

Hoe burgers en boeren door samen het buitengebied in beheer te nemen ze de toekomst van dit buitengebied zelf kunnen bepalen. De studie waar dit rapport verslag van uitbrengt betreft een verkenning van initiatieven tot zelforganisatie in het landelijke gebied.

Zelforganisatie in het landelijke gebied

Verkrijgbaarheid