Nieuws

Zeugenhouders gaan op eigen bedrijf aan de slag met Pro Dromi

Gepubliceerd op
11 juli 2012

Op 11 juni heeft op Varkens Innovatie Centrum Sterksel een bijeenkomst plaatsgevonden met zestien zeugenhouders die interesse hebben om op hun eigen bedrijf met twee Pro Dromi kraamhokken aan de slag te gaan. In het Pro Dromi kraamhok heeft de zeug de gehele kraamperiode of een deel daarvan meer bewegingsvrijheid.

Zeugenhouders gaan aan de slag met Pro Dromi

De meeste ondernemers hebben nieuw- of verbouwplannen en willen voor de kraamperiode een duurzaam stalconcept waar ook een meerwaarde voor betaald wordt. De ondernemers die deze interesse daadwerkelijk gaan omzetten in daden plaatsen in de komende zomermaanden twee Pro Dromi hokken. Tevens richten zij onder begeleiding van VarkensNET het netwerk “Pro Dromi Farmers” op.


Het verzamelen en delen van gebruikservaringen staat in het netwerk centraal. De ondernemers zijn blij dat een camera en opname-apparatuur beschikbaar worden gesteld om de kraamhokken 24 uur in de gaten te kunnen houden. Hoe verloopt bijvoorbeeld de partus. Door praktijkervaringen te verzamelen worden de succes- en risicofactoren van dit stalconcept in beeld gebracht worden. Op basis van deze ervaringen worden de Pro Dromi kraamhokken verder doorontwikkeld. De ondernemers hebben ook aangegeven dat zij ook willen kijken in hoeverre Pro Dromi doorontwikkeld kan worden naar een systeem met een geringe uitstoot van ammoniak, geur en stof.

Het netwerk wordt gefinancierd door de Innovatie Varkensvleesketen, EL&I, Vereijcken Hooijer, Verbakel BV en Leenders Stalinrichting. Daarnaast worden ook studenten betrokken om het 'meten is weten' handen en voeten te geven.