Project

Ziektewerende bacteriën zorgen voor hergebruik van fosfaat uit beendermeel

Onderzoekers van PRI hebben bacteriën geselecteerd die zowel fosfaat beschikbaar maken voor planten als schade door bodempathogenen beperken.

In het linker kolfje is de oplossing troebel geworden door de sterke groei van de bacterie die fosfaat uit het beendermeel oplost.

In het linker kolfje is de oplossing troebel geworden door de sterke groei van de bacterie die fosfaat uit het beendermeel oplost.

PRI ontwikkelde een nieuwe technologie voor de recycling van fosfaat, waarbij planten ook beschermd worden tegen bodemziekten.

Resultaten

Onderzoekers van PRI hebben bacteriën geselecteerd die zowel fosfaat beschikbaar maken voor planten als schade door bodempathogenen beperken. Deze bacteriën kunnen worden opgekweekt in beendermeel na een hittebehandeling van 850˚C (carbonisatie). Beendermeel is een fosfaatrijke reststroom uit de vleesverwerkende industrie.

Publicaties

Selection of phosphorus solubilizing bacteria with biocontrol potential for growth in phosphorus rich animal bone charcoal, Applied Soil Ecology 46 (2010) 464-469

Websites

REFERTIL: Reducing mineral fertilisers and chemicals use in agriculture by recycling treated organic waste as compost and bio-char products

Recycling and upgrading of bone meal for environmental friendly crop production and nutrition (2005-2008)

Success story: Recycling and upgrading of bone meal for environmentally friendly crop protection and nutrition in horticultural – vegetable industry