Zilte groenten, zeewier en zeevis van één gemengde zilte boerderij

De kweek van zilte groenten, zeewier en vis kan worden gecombineerd in één duurzaam productiesysteem op zilte grond. Daar werken de wetenschappers van Wageningen Plant Research aan. Hierdoor zouden kustgebieden die nu door de hoge concentraties zout braak liggen, geschikt worden voor voedselproductie.

Ziltegroente2.jpg

Voedselproductie op het land zal binnen afzienbare tijd zijn grenzen bereiken, omdat op een gegeven moment niet méér land geschikt voor landbouw kan worden gemaakt. Daarom kwamen onze wetenschappers met het idee dat er op zee veel ruimte is, evenals op kwelders in kustgebieden. De vraag is hoe een duurzaam productiesysteem op te zetten met economisch perspectief, ecologisch verantwoord, en geaccepteerd door de maatschappij.

Een combinatie van de kweek van zilte groenten, zeewier en algen, en visteelt lijkt hierbij de beste optie. Vertrekpunt is het zo goed mogelijk sluiten van de kringlopen. Een experimentele boerderij is opgezet in Colijnsplaat in Zeeland in het kader van het grote multi-disciplinaire project 'de Zeeuwse Tong'. De ervaring op deze boerderij moet ons leren of het systeem haalbaar en winstgevend is.

Tong wordt in een aantal vijvers in de buurt van de Oosterschelde gekweekt; de tong doet zich tegoed aan de zaagwormen die in de vijvers leven. En ze krijgen extra voeding. Teloorgang van voedingsstoffen wordt voorkomen door eerst het water uit de vijvers door een vijver met absorberende algen te laten vloeien. Het overgebleven water stroomt dan door naar een vijver met halofyten, planten die tegen zout water kunnen, voor verdere zuivering.

Combinatie met zilte groenten

Zeewieteelt2.jpg

Dit systeem kan worden gecombineerd met een systeem voor de kweek van zilte groente, die momenteel elders worden gekweekt. Zilte groenten worden al commercieel verbouwd op kleine schaal, maar worden gewoonlijk geoogst door wilde planten te maaien. Onze wetenschappers testen hoe ontkieming kan worden verbeterd door optimale bemestingsniveaus, en hoe een uniforme teelt kan worden bereikt die geschikt is voor mechanische oogst. Ontwikkeling van het totale productiesysteem vraagt goede afstemming van de verschillende onderdelen. De wetenschappers moeten ook de financiële aspecten en opbrengsten van het systeem uitwerken.