Zilte landbouw; de toekomst voor Nederland?

Doordat het klimaat wereldwijd verandert, stijgen de zeespiegels. Door droge zomers komt er minder zoet water ons land binnen en grote delen van Nederland zijn onderhevig aan bodemdaling. Het gevolg hiervan is dat Nederland steeds meer last krijgt van zout water in de bodem. Maar is dit wel echt een last? Kunnen wij hier als waterland geen gebruik van maken?

Tegenwoordig wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die zout water kan bieden, bijvoorbeeld binnen de landbouw. Dit wordt zilte landbouw genoemd. Door zilte landbouw toe te passen kan er voedsel worden gekweekt op voorheen onbruikbare bodem.

Maar wat houdt zilte landbouw precies in? Wat zijn de mogelijkheden en welke gewassen kun je wel kweken en welke juist niet? Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst?

Algemene bronnen

Invalshoeken

Zelf zilte landbouw bedrijven!

Om te kijken wat het effect is van zout op gewassen kun je zelf een proefje doen. Kijk eens naar de invloed van verschillende zoutconcentraties op de groei van een plant. Laat een aantal planten groeien en geef ze water met een verschillende concentratie zout. Bekijk het effect!

Of ga op onderzoek uit naar de gewassen die groeien op zilte grond en probeer ze zelf op te kweken. Kijk ook hier eens naar de optimale zoutconcentratie die gewenst is bij de verschillende gewassen door bovenstaande proef uit te voeren op de gewassen.

Bronnen

 • Het oplossen van zout in water
  Op de website van Nask Pastoor staat veel informatie over het oplossen van stoffen in water. 
 • Planten kweken
  Hoe je zelf planten op kunt kweken staat beschreven op de website zaaisite.nl. Voor een proefje als dit is het van belang dat er snelkiemende zaadjes worden gekozen!
 • Zilte landbouw Texel
  Een artikel, waaraan onder andere Wageningen UR heeft bijgedragen, over een project dat als voorbeeld kan dienen voor de toekomst van de zilte landbouw. Hierin staan een aantal gewassen beschreven die op zilte grond kunnen groeien. 
 • Op zoek naar het gen voor zouttolerantie
  Dit artikel van kennislink geeft een aantal effecten van zout op planten.
 • Zilt Perspectief
  Stichting Zilt Perspectief houdt zich bezig met onderzoek naar de kansen die verzilting met zich meebrengen. 

Zilte landbouw; hoe en wat?

Doe een literatuuronderzoek naar zilte landbouw. Wat houdt het in, waar kan het plaatsvinden, wat is er voor nodig? Zo maar wat vragen die je zou kunnen beantwoorden. Probeer in contact te komen met een boer die zilte producten produceert en bekijk wat er bij zilte landbouw allemaal komt kijken.  Probeer in kaart te brengen wat de voor- en nadelen zijn van zilte landbouw.

Bronnen

 • Dossier zilte landbouw
  Kijk eens rond in het dossier dat wordt bijgehouden door Wageningen UR over zilte landbouw. Hierin staat het laatste nieuws en alle onderzoeken die betrekking hebben op dit onderwerp. 
 • Zeekraalteelt in volle grond
  Dit is een artikel van Wageningen UR over zeekraalteelt (zeekraal is een gewas dat goed verbouwd kan worden op zilte grond). Aan de rechterkant van de pagina staan nog twee links naar hoe zeekraal geteeld moet worden.
 • Conceptwijzer zilte proeftuin
  De conceptwijzer zilte proeftuin geeft een overzicht van de gebieden in Nederland die gebruikt kunnen worden voor zilte landbouw en welke typen landbouw er onderscheiden kunnen worden. 
 • Het zout en de pap
  ‘Het zout en de pap’ is een rapport geschreven in opdracht van InnovatieNetwerk. Het behandelt de vraag hoe de zilte gronden op lange termijn economisch kunnen worden benut.
 • Zeekoolexperiment
  Dit artikel geeft informatie over een experiment waarbij zeekool is opgekweekt door de VU in Amsterdam.

Verzilting: toen en nu.

Verzilting, het zouter worden van de bodem, is wereldwijd een groot probleem in de landbouw. Al in 2400 voor Christus werd het probleem verzilting gesignaleerd. Nog steeds merken we wereldwijd veel van verzilting. Niet alleen in Nederland wordt de invloed van zout water in de bodem steeds groter, maar bijvoorbeeld ook in India, Mexico en Egypte.

Maar hoe ontstaat verzilting eigenlijk? Wat kan of moet men tegen verzilting doen? Waar vindt het plaats, waar ontstaan er problemen? Welke factoren dragen bij aan verzilting? Doe literatuuronderzoek naar verzilting wereldwijd en ontdek de antwoorden op deze vragen.

Bronnen

 • Droogte & verzilting
  Deze website van Wageningen UR geeft informatie over droogte en verzilting en de onderzoeken die hier naar worden of zijn gedaan. Er worden ook een aantal publicaties en projecten weergeven die van toepassing zijn op dit onderwerp.
 • Dossier zilte landbouw
  Kijk eens rond in het dossier dat wordt bijgehouden door Wageningen UR over de zilte landbouw. Hierin staat het laatste nieuws en alle onderzoeken die betrekking hebben op dit onderwerp.
 • Over zoet-zout grondwater in het kustgebied
  Deze wiki-pagina van Deltares geeft informatie over verzilting. Er worden een hoop artikelen gegeven over dit onderwerp en een aantal projecten beschreven waaraan wordt gewerkt.
 • Bodemverzouting Wikipedia
  Een heel informatief artikel op Wikipedia. Kijk vooral ook eens naar de bronnen die in dit artikel gebruikt zijn!