Zilte landbouw; de toekomst voor Nederland?

Doordat het klimaat wereldwijd verandert, stijgen de zeespiegels. Door droge zomers komt er minder zoet water ons land binnen en grote delen van Nederland zijn onderhevig aan bodemdaling. Het gevolg hiervan is dat Nederland steeds meer last krijgt van zout water in de bodem. Maar is dit wel echt een last? Kunnen wij hier als waterland geen gebruik van maken?

Tegenwoordig wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die zout water kan bieden, bijvoorbeeld binnen de landbouw. Dit wordt zilte landbouw genoemd. Door zilte landbouw toe te passen kan er voedsel worden gekweekt op voorheen onbruikbare bodem.

Maar wat houdt zilte landbouw precies in? Wat zijn de mogelijkheden en welke gewassen kun je wel kweken en welke juist niet? Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst?

Algemene bronnen

Invalshoeken

Zelf zilte landbouw bedrijven!

Om te kijken wat het effect is van zout op gewassen kun je zelf een proefje doen. Kijk eens naar de invloed van verschillende zoutconcentraties op de groei van een plant. Laat een aantal planten groeien en geef ze water met een verschillende concentratie zout. Bekijk het effect!

Of ga op onderzoek uit naar de gewassen die groeien op zilte grond en probeer ze zelf op te kweken. Kijk ook hier eens naar de optimale zoutconcentratie die gewenst is bij de verschillende gewassen door bovenstaande proef uit te voeren op de gewassen.

Zilte landbouw; hoe en wat?

Doe een literatuuronderzoek naar zilte landbouw. Wat houdt het in, waar kan het plaatsvinden, wat is er voor nodig? Zo maar wat vragen die je zou kunnen beantwoorden. Probeer in contact te komen met een boer die zilte producten produceert en bekijk wat er bij zilte landbouw allemaal komt kijken. Probeer in kaart te brengen wat de voor- en nadelen zijn van zilte landbouw.

Verzilting: toen en nu.

Verzilting, het zouter worden van de bodem, is wereldwijd een groot probleem in de landbouw. Al in 2400 voor Christus werd het probleem verzilting gesignaleerd. Nog steeds merken we wereldwijd veel van verzilting. Niet alleen in Nederland wordt de invloed van zout water in de bodem steeds groter, maar bijvoorbeeld ook in India, Mexico en Egypte.

Maar hoe ontstaat verzilting eigenlijk? Wat kan of moet men tegen verzilting doen? Waar vindt het plaats, waar ontstaan er problemen? Welke factoren dragen bij aan verzilting? Doe literatuuronderzoek naar verzilting wereldwijd en ontdek de antwoorden op deze vragen.