uitreiking BDT certificaat aan WML

Nieuws

Zilver voor Waterschap Rijn & IJssel

Gepubliceerd op
15 mei 2014

Waterschap Rijn & IJssel ontving eind 2013 het zilveren certificaat van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Een belangrijk doel van de Barometer is het terugdringen en voorkomen van de emissie naar het oppervlaktewater van onkruidbestrijdingsmiddelen.

Voorbeeldfunctie

Waterschap Rijn & IJssel is actief in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Het waterschap beheert hier het (grond)waterpeil, zuivert het rioolwater en zorgt voor schoon water in beken, sloten en rivieren. Dit doet de organisatie met behulp van honderden stuwen, dertien rioolwaterzuiveringsinstallaties, zeventig gemalen en ruim 140 kilometer dijken langs de Rijn en IJssel. Het waterschap werkt daarvoor nauw samen met 22 gemeenten in het werkgebied.

“Als je beheerder bent van een groot aantal terreinen en anderen aanspreekt op duurzaam terreinbeheer moet je zelf wel het goede voorbeeld geven”, zegt Peter Schrijver, bestuurder van het Waterschap Rijn & IJssel. “Met het behalen van het zilveren certificaat voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer tonen we aan dat we zelf ook een flinke bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit. Daarmee sta je sterker als je de medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties waarmee je samenwerkt wilt overtuigen van nut en noodzaak van duurzamere werkmethodes.”

Lees meer in de SMK nieuwsbrief >

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Het Certificaat Duurzaam Terreinbeheer richt zich op de inrichting en het beheer van groene en verharde terreinen. Het stelt strenge eisen aan onder meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, het omgaan met bijvoorbeeld zwerfafval en het gebruik en de inkoop van duurzame materialen. Afhankelijk van de genomen maatregelen zijn er certificaten in brons, zilver en goud. Een belangrijk doel van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is het zo veel mogelijk terugdringen en voorkómen van bestrijdingsmiddelen in bodem, grondwater en oppervlaktewater.

Zelf aan de slag

Gecertificeerd terreinbeheer ook iets voor uw organisatie? Klik hier voor meer informatie.

Adviseurs van Plant Research International (Wageningen UR) kunnen ook u adviseren en ondersteunen bij het invoeren van gecertificeerd terreinbeheer conform de Barometer. Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met Chris van Dijk (tel.: 0317 480545)