Persbericht

Zoekers gevonden - Een succesvolle strategie voor groene burgerinitiatieven

Gepubliceerd op
29 november 2013

De Nederlandse samenleving is op weg naar de participatiemaatschappij. De overheid roept mensen op om mee te doen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een betere samenleving. Deze verandering is merkbaar in het grotere aantal burgers dat zaken oppakt die van oudsher door gevestigde organisaties werden uitgevoerd. Deze tendens is ook zichtbaar in Amsterdam waar de laatste jaren meerdere burgerinitiatieven gestart zijn op het gebied van groen en de stad. Maar hoe pak je dit succesvol aan? De Wetenschapswinkel Wageningen UR ondersteunde vier Amsterdamse burgerinitiatieven bij hun zoektocht naar de beste strategie.

In 2011 benaderden vier Amsterdamse burgerinitiatieven, Stichting Hart voor de Natuur, Natuurspeelterrein Het Woeste Westen, Atelier BuitenZijn en Fun Forest, de Wetenschapswinkel van Wageningen UR met de vraag hen te ondersteunen bij hun zoektocht naar een succesvolle strategie voor groene burgerinitiatieven. Zij stonden voor de uitdaging hun thema’s en initiatieven duurzaam in te bedden in de Amsterdamse samenleving. Dat is geen eenvoudige opgave. Taken in de stad zijn immers al verdeeld, het geld is al toegekend, de procedures zijn vastgelegd en (kostbare) ruimte is vergeven. Deze vier initiatieven vroegen zich af welke strategieën zij kunnen inzetten om een grotere kans op structurele inbedding te krijgen in de complexe Amsterdamse samenleving.

Zoektocht

Onderzoekers én opdrachtgevers zijn in het project samen op zoek gegaan naar een antwoord op deze vraag. In bijeenkomsten werden theorieën over sociaal ondernemerschap en transities en de praktische ervaringen van de burgerinitiatieven aan elkaar gekoppeld. Daaruit blijkt dat de algemene modellen en best practices vanuit de wetenschap niet één op één kunnen worden gelegd op de situatie waarin de initiatieven zich bevinden.

In het proces werd de vraag dan ook steeds meer: hoe kan de wetenschap een actieve rol spelen in de maatschappelijke ontwikkeling? En: hoe verhouden persoonlijke ervaringen uit de complexe realiteit zich tot de meer conceptuele realiteit van de wetenschap? Door de discussie over deze vragen ontstond een verbinding ‘voorbij de rollen’ van opdrachtgevers en onderzoekers. Dit inzicht in en deze inspiratie door het proces waren de meest waardevolle opbrengsten van het project.

Eindpresentatie tijdens netwerkbijeenkomst Groen Dichterbij

De onderzoekers geven in de rapportage Zoekers gevonden een samenvatting van de theorieën uit de literatuur over hoe je een burgerinitiatief succesvol kunt ontwikkelen. Daarnaast zullen de opdrachtgevers, de vier Amsterdamse burgerinitiatieven, tijdens de netwerkbijeenkomst Groen Dichterbij op zaterdag 30 november van 9.30 tot 13.00 uur in Amsterdam, inkijk geven in het zoekproces dat zij hebben doorgemaakt.