vrijloopstal

Nieuws

Zoektocht naar minder ammoniakemissie in vrijloopstal

Gepubliceerd op
3 december 2012

De ammoniakemissie in vrijloopstallen voor melkvee moet omlaag. Maar hoe? Extra metingen op uiteenlopende praktijkbedrijven en een zogenaamde ‘kistenproef’ moeten meer inzicht geven in het effect van beluchting bij verschillende bodemmaterialen.

Extra emissiemetingen in de praktijk

Op twee praktijkbedrijven lopen nog emissiemetingen. Een daarvan composteert houtsnippers door lucht in de onderlaag te blazen en de ander voert GFT compost aan van een composteringsbedrijf. Er zijn verschillende manieren om in de stal te composteren, namelijk door extra lucht erin te blazen of te zuigen of door niet te beluchten. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke verschillen worden praktijkmetingen uitgevoerd op vier bedrijven: één met beluchting door blazen, één met beluchting door zuigen en twee zonder beluchting.

‘Kistenproef’ moet inzicht geven

Daarnaast is op Dairy Campus een ‘kistenproef’ gestart. Verschillende soorten bodemmaterialen worden getest op mate van compostering en ammoniakemissie. Daarbij wordt ook onderscheid gemaakt in de wijze van beluchten. De temperatuur in de bodem wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Dit is belangrijk voor het composteringsproces en om inzicht te krijgen in de groei van thermofiele sporenvormers in relatie tot melkkwaliteit. Ook wordt het totale stikstofverlies per kist bepaald.