Nieuws

Zoektocht naar verbeterde dichtheidsbepaling kuilen

Gepubliceerd op
20 juni 2012

BLGG AgroXpertus en Wageningen UR Livestock Research zoeken gezamenlijk naar een methode om de dichtheid van gras- en maiskuilen beter in te schatten. De tabelwaarden die nu in het kader van BEX worden gebruikt, blijken in de praktijk aanzienlijke afwijkingen te kunnen geven. Productschap Zuivel ondersteunt de zoektocht naar betere informatie over de dichtheid van kuilen.


BEX staat voor Bedrijfsspecifieke Excretie en brengt de stikstof- en fosfaatexcretie van een veehouderijbedrijf in beeld. Steeds meer veehouders doen aan deze regeling mee om aan te tonen dat ze afwijken van de forfaitair berekende excretie, en zo op mestafzet kunnen besparen.
Bij BEX wordt de hoeveelheid ruwvoer vastgelegd die op een bedrijf wordt geproduceerd. Hiertoe wordt de gras- en maiskuil opgemeten én de ronde balen geteld. De inhoud van de kuilen (kuubs) worden vervolgens vermenigvuldigd met tabelwaarden over de dichtheid. Kuubs x dichtheid = kilogram materiaal. In combinatie met de gehaltes in het voer, is dan bekend hoeveel VEM, stikstof en fosfaat via het ruwvoer is aangevoerd.

In plaats van tabelwaardes

De tabel met dichtheden is op dit moment de best beschikbare informatie. Het houdt rekening met het ds-gehalte van de gras- of maiskuil, de hoogte van de kuil en de wijze van afdekken. Overige belangrijke factoren zoals het aanrijden van de kuil zijn hier echter niet in verwerkt. Weegproeven op individuele bedrijven hebben aangetoond dat het berekende aantal kilo’s ruwvoer daardoor kan afwijken van de werkelijke hoeveelheid.

Project met BLGG AgroXpertus

De zoektocht van BLGG AgroXpertus en WUR Livestoch Research moet resulteren in of nauwkeurigere tabelwaarden of een techniek om de dichtheid te meten. Het project is in mei gestart en loopt in eerste instantie tot en met einde van het jaar.


Bron bericht: BLGG AgroXpertus