koeien

Achtergronden bij onze advertenties

Zorgvuldige veehouderij

Volkskrant, 19-2-2011

Waar moet het heen met de Nederlandse veehouderij? Er is onder burgers, boeren, politici en wetenschappers veel discussie over zaken als dierenwelzijn,gezondheid, milieuvraagstukken en inbedding in het landschap. In de bundel 'Over Zorgvuldige Veehouderij' zetten Wageningse onderzoekers uit verschillende vakgebieden uiteen, hoe de veehouderij kan blijven bijdragen aan de voedselvoorziening, op een dier-, milieu- en landschapsvriendelijke wijze en met een redelijk inkomen voor de boer. Met deze verdieping van het maatschappelijk debat draagt Wageningen UR bij aan de kwaliteit van leven.

Download de essaybundel

Meer informatie