Project

Zutphens verscholen havengebied

De Wetenschapswinkel heeft in samenwerking met roei- en zeilvereniging Isala en andere betrokkenen een participatief plan ontwikkeld voor de Mars uiterwaarden, een groenblauwe oase in de stad, en het nieuw te vormen IJsselfront.

Roei- en zeilvereniging Isala heeft in samenwerking met de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) en in afstemming met andere betrokkenen onderzocht hoe ze met de bestaande gebruikers van de Mars uiterwaarden tot een gedragen burgerinitiatief kon komen. Een initiatief dat gericht is op het meedenken met de gemeente in het ontwikkelen van de Mars uiterwaarden en het nieuw te vormen IJsselfront.

Isala_roeivereniging.jpg

Woensdagavond 28 september is op het gerenoveerde botenhuis van Isala het eindrapport van de Wetenschapswinkel overhandigd aan de voorzitter. De overhandiging maakte onderdeel uit van een bijeenkomst van de initiatiefclub ‘de buitendijkse Mars’. Een club die, voortbouwend op het Wetenschapswinkelonderzoek, met ondersteuning van De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) de mogelijkheden verkend om samen de toekomst van het gebied vorm te geven. Het gegeven dat de ontstane energie om samen verder te gaan is opgepakt, is het mooist denkbare resultaat van dit Wetenschapswinkelonderzoek.

Uitgangspunt voor Isala was het proactief inspelen op de in uitvoering zijnde revitalisering van bedrijventerrein de Mars door het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op de aangrenzende Mars uiterwaarden.

Zutphen080610135klein200px3.jpg

Het doorlopend proces heeft een burgerinitiatief ‘de buitendijkse Mars’ doen ontstaan dat echt iets heeft te bieden. Daarmee heeft de ‘groep’ goud in handen. De actieve partijen in het gebied borgen nu geheel op eigen kracht de kwaliteit van een gebied dat bepalend zal zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving en de waarde van onroerend goed in de nieuw te ontwikkelen Noorderhaven. Alle betrokken partijen hebben uitgesproken samen verder te willen optrekken.

Het afstudeerwerk van student landschapsarchitectuur Abel Coenen 'Naar de meubel-boulevard' is geïnspireerd op het wetenschapswinkelproject. Ook dit werk biedt mooie handvatten voor verdere discussie over de toekomst van het gebied.

De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) heeft het stokje van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR overgenomen en ondersteunt en adviseert het nieuwe initiatief ‘de buitendijkse Mars’. Langzaamaan beginnen partijen die nog niet betrokken waren aan te haken bij het ontstane burgerinitiatief.