Zwarte Bulten

Provincie Gelderland
Ligging Rozendaal
Coordinaten 193.5-448.5
Hoogte tov NAP 69.5 tot 91 m
Oppervlakte 43.8 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status Natura2000
Jaar van aanwijzing 1989
Delen beheerd tot 1989
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop landduinen; forten en overstoven laagten, leemhoudende stuwwal
PNV Droog Wintereiken-Beukenbos
Zwarte Bulten met links het helingveenmos. Rechts één van de vele verspreid voorkomende oude beukenbomen.
Zwarte Bulten met links het helingveenmos. Rechts één van de vele verspreid voorkomende oude beukenbomen.

Bosreservaat Zwarte Bulten ligt binnen het Nationaal Park de Veluwezoom. Het gebied bestaat voornamelijk uit stuifduinlandschap: landduinen en uitgestoven laagten. Het gebied heeft lange tijd deel uitgemaakt van de Heerlijckheid Roosendael van de familie Torck.

De oudste delen van het bos dateren van het begin van de negentiende eeuw; op de kadastrale kaart van 1832 was een groot deel van het latere bosreservaat beplant met grove den. Enkele stukken in het noorden van het bosreservaat zijn op de huidige beheerkaart gedateerd op 1840, waaronder een strook beuk langs de oostgrens van het bosreservaat. De verspreid in het bos staande oude zware beukenbomen dateren uit dezelfde tijd. Rondom deze oude beuken komt veel beukenverjonging voor.

De oudere grove-dennenopstanden domineren het bosbeeld en dateren uit het begin van de twintigste eeuw. Hier bestaat de verjonging uit grove den en ruwe berk. In de kruidlaag zijn bochtige smele, blauwe en rode bosbes de belangrijkste soorten. Hulst is, evenals beuk, in opkomst.

Opvallend is een plek met diverse veenmossen (Sphagnum nemerosum, S. gorgnsohnii en s. quinquefarium) die op een noordhelling van een landduinenrij voorkomen. Hier zijpelt grondwater uit het duin een verschijnsel dat vaker in het stuiflandschap voorkomt. Deze plek breidt zich geleidelijk uit.

Kaart