Project

AGRICAB - A framework for enhancing EO capacity for Agriculture and Forest Management in Africa as a contribution to GEOSS

AGRICAB heeft tot doel om planning en managementprocessen van land- en bosbouw in Afrika te stimuleren. Het accent ligt op kennisoverdracht en training om nationale overheden te helpen met het monitoren van landbouwproduktie met behulp van satellietdata en het gebruik van landbouwmodellen en analyse tools.